Talvine teehooldus 2021-2023

Kehtna valla territooriumil asuvatel riigimaanteedel teostab teehooldust
Leonhard Weiss Viater OÜ (5331 7777, hoole@wv.ee).
 
Valla teede lumetõrje info numbril 5361 9303
 

Kehtna valla talihoolde teostajad 2021-2023

Kehtna alevik, Metsaääre, Käbiküla, Sooaluste, Lellapere-Nurme, Lellapere, Laeste, Kärpla, Kalbu

Tõnise-Baldespordi Talu FIE

5394 7470

Kaerepere alevik ja küla, Saunaküla, Kumma, Valtu-Nurme, Saksa, Hertu, Põrsaku

Valtu Talu OÜ

5391 6195

Keava alevik, Linnaaluste, Ohekatku, Koogimäe, Nadalama, Rõue, Hiie, Vastja, Ingliste, Pae, Lau

Pilpa Talu FIE

506 3673

Lelle alevik, Kastna, Lalli, Palasi, Paluküla

Kristjan Haggi Madise Talu FIE

5348 9291

Põllu, Haakla, Lokuta, Kenni, Mukri

Küla Teed OÜ

527 7239

Eidapere alevik, Ellamaa, Kõrbja, Koogiste

Tavex OÜ

507 2153

Järvakandi alev, Ahekõnnu, Selja, Nõlva

Vändra MP OÜ

528 8234