RIIGIKOGU VALIMISED 2023

7.03.23

TULEMUSED

Kehtna vallas korraldab valimisi Kehtna vallasekretär Maire Pettai, e-post maire.pettai@kehtna.ee, mobiiltelefon 585 42344.

 

Kehtna vallas on 5 valimisjaoskonda

VALIMISJAOSKOND nr 1 asub Valtu Seltsimajas (Männiku tänav 8, Kaerepere alevik, Kehtna vald, Rapla maakond). Valimisjaoskonnas toimub hääletamine 03.03.2023 kella 12.00–20.00 ja valimispäeval 05.03.2023 kella 9.00–20.00.

04.03.2023 asub valimisjaoskond Ingliste raamatukogus (Kooli, Ingliste küla, Kehtna vald, Rapla maakond) ja hääletamine toimub kell 12.00–20.00.

Valimisjaoskond korraldab kodus hääletamist. Valimisjaoskonna esimees Tõnu Teder. Telefon +372 5888 7277.

VALIMISJAOSKOND nr 2 asub  Eidapere Kultuurikeskuses (Tallinna mnt 23b, Eidapere alevik, Kehtna vald, Rapla maakond).  Valimisjaoskonnas toimub hääletamine 03.03–04.03.2023 kella 12.00–20.00 ja valimispäeval 05.03.2023 kella 9.00–20.00. Valimisjaoskonna esimees Helgi RandlaTelefon +372 5888 7278.

VALIMISJAOSKOND nr 3 asub Lelle raamatukogus (Viljandi mnt 46, Lelle alevik, Kehtna vald, Rapla maakond).  Valimisjaoskonnas toimub hääletamine 03.03-04.03.2023 kella 12.00–20.00 ja valimispäeval 05.03.2023 kella 9.00–20.00. Valimisjaoskonna esimees Mariina MadissonTelefon +372 5888 7279.

VALIMISJAOSKOND nr 4  Kehtna Klubis (Lasteaia tänav 5a, Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond). Valimisjaoskonnas toimub hääletamine 27.02–04.03.2023 kella 12.00–20.00. Valimispäeval 05.03.2023 kella 9.00–20.00. 

04.03.2023 on jaoskond avatud paralleelsest ka  Keava raamatukogus (Kooli tänav 1 a, Keava alevik, Kehtna vald, Rapla maakond). Hääletamine toimub kella 12.00–20.00.

Valimisjaoskond korraldab hääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda, kodus hääletamist ning vajadusel ka asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses. Valimisjaoskonna esimees Kalev TürkTelefon +372 5888 7280.

VALIMISJAOSKOND nr 5 asub Järvakandi Kultuurihallis (1.Mai tänav, Järvakandi alev, Kehtna vald, Rapla maakond). Valimisjaoskonnas toimub hääletamine 03.03–04.03.2023 kella 12.00–20.00 ja valimispäeval 05.03.2023 kella 9.00–20.00.

Valimisjaoskond korraldab ka kodus hääletamist. Valimisjaoskonna esimees Lauri HolloTelefon +372 5888 7281.

NB! telefoninumbrid on aktiivsed alates 27.02.2023

KODUS HÄÄLETAMINE
Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma kodus. Avaldusi võtavad vastu Kehtna Vallavalitsus ja jaoskonnakomisjonid nr 1, 4 ja 5. Taotlus tuleb esitada hiljemalt valimispäevaks, 5.  märtsi kella 14.00ks. Kodus hääletamise taotlust saab esitada ka telefoni teel. Esitada tuleb järgmised andmed:
1) Ees- ja perekonnanimi 
2) Isikukood
3) Aadress
4) Telefon
5) Kodus hääletamise põhjus
 
Kehtna valla valimisjuht vallasekretär Maire Pettai  5854 2344, e-mail: maire.pettai@kehtna.ee
 
Lisainfo valimiste kohta www.valimised.ee

 

 

 

VALIMISNÄDAL

Hääletada saab nädala jooksul, 27. veebruarist 5. märtsini:

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Valijal on võimalus pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.

 

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Valija saab oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri ehk paberi asemel on nimekiri nüüd arvutis.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka riigiinfo telefonilt tel 1247.

JAOSKONNAS

 1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
 2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke, et andnud valijale hääletamissedeli.
 3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
 4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
 5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

 E-HÄÄLETAMINE

 • E-hääletada saab ainult arvutis.
 • Enda tuvastamiseks ja hääletamiseks on vaja kas ID-kaarti ja ID-kaardi lugejat või mobiil-IDd.
 • E-hääletamise rakendus laadi alla valimised.ee veebilehelt.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt:
 • kas ID-kaardi sertifikaadid kehtivad,
 • kas arvutis on kõige uuem ID-kaardi tarkvara,
 • kas arvuti operatsioonisüsteem vajab uuendusi,
 • kas viirusetõrjetarkvara vajab uuendusi.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil:
 • laadi kas Google Play või Appstore'i rakenduste poest alla või uuenda EH kontrollrakendus,
 • skaneeri kontrollrakendusega QR-kood, mis e-hääletamise järel arvuti ekraanile kuvati.

 

VALIMISTE TEABELEHT

 • Valijad, kellel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või kelle e-posti aadress on rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga.
 • Valijatele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil.
 • Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 23. veebruaril.
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info hääletamisvõimalustest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.

 VÄLISMAAL HÄÄLETAMINE

 • Riigikogu valimistel saab hääletada ka Eesti välisesindustes.
 • Välisesindustes toimub hääletamine vähemalt kahel päeval vahemikus 18. veebruarist 23. veebruarini.
 • Välisriikides on võimalik hääletada ka kirja teel. Kirja teel hääletamiseks tuleb valijal esitada välisesindusele hiljemalt 3. veebruariks kirjalik taotlus.
 • Püsivalt välisriigis elaval valijal peab olema määratud valimisringkond. Kui see on määramata, siis ei ole teda valijate nimekirjas. Selleks, et kontrollida, kas teil on valimisringkond määratud, tuleb pöörduda abi@rahvastikuregister.ee.
 • Püsivalt välisriigis elava valija valimisringkond määratakse tema viimase elukoha alusel Eestis, selle puudumisel valija vanemate või vanavanemate viimase Eesti elukoha aadressi alusel.
 • Välismaal elavad valijad saavad valimiste teabelehe jaanuari esimesel nädalal.

KANDIDEERIMISÕIGUS

 • Riigikogu valimistel võivad kandideerida vähemalt 21-aastased Eesti kodanikud. Kandideerida ei tohi tegevväelased ja vanglakaristust kandvad isikud.
 • Valimistel võivad osaleda nii erakonnad kui ka üksikkandidaadid.
 • Erakond saab kandidaadid üles seada valimisringkonnas.
 • Kõigist ringkondades ülesseatud kandidaatidest koostab erakond üleriigilise nimekirja.

 

VALIMISRINGKOND

 • Riigikogu valimistel jaguneb Eesti territoorium 12 ringkonnaks.
 • Valimisringkond on üksus, kus seatakse üles konkreetsed kandidaadid.
 • Igal ringkonnal on kindel arv mandaate, mis jaotatakse sealse valijate arvu järgi.
 • Kokku on mandaate 101 ehk sama palju, kui on kohti Riigikogus.

ENG

RUS

 

Kehtna valla valimiskomisjon, kes Riigikogu valimise seaduse § 13 lõikest 3 tulenevalt on Riigikogu valimiste ajal häältelugemiskomisjon, annab teada, et loeb jaoskonnakomisjonidelt laekunud...

Riigikogu valimiste hääletamistulemuste kindlakstegemine Kehtna vallas

Kehtna valla valimiskomisjon, kes Riigikogu valimise seaduse § 13 lõikest 3 tulenevalt on Riigikogu valimiste ajal häältelugemiskomisjon, annab teada, et loeb jaoskonnakomisjonidelt laekunud...

Selle nädala esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval saadetakse Eestis elavatele valijatele 2023. aasta Riigikogu valimiste teabelehti: neile, kel on ametlik @eesti.ee e-posti...

Riigikogu valimiste teabelehed

Selle nädala esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval saadetakse Eestis elavatele valijatele 2023. aasta Riigikogu valimiste teabelehti: neile, kel on ametlik @eesti.ee e-posti...