Valmis on saanud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusmeetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse „Tööstus- ja ettevõtlusalade juurde avaliku taristu arendamise toetamine" poolt...

Projekt „Järvakandi tööstuspargi arendamine“ on saanud lõppakordi

Valmis on saanud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusmeetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse „Tööstus- ja ettevõtlusalade juurde avaliku taristu arendamise toetamine" poolt...

Mudelis käsitleti piirkonda kui ühte tervikut eesmärgiga: arendada ettevõtluskeskkonda (uued ettevõtted, töökohad), parendada elukeskkonda (tööjõud), tõhustada asutuste ja organisatsioonide...

Valmis on saanud Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmise (KRAV) meetmest toetust saanud Järvakandi klaasiklastri tegevusmudel

Mudelis käsitleti piirkonda kui ühte tervikut eesmärgiga: arendada ettevõtluskeskkonda (uued ettevõtted, töökohad), parendada elukeskkonda (tööjõud), tõhustada asutuste ja organisatsioonide...

Kehtna vald sai Kultuuriministeeriumi taotlusvoorust 2023- 2026 regionaalsete tervisespordikeskuste edasiarendamise toetuse Paluküla spordi- ja puhkekeskuse arendamiseks ja olemasolevate...

Paluküla spordi- ja puhkekeskuse arendamine

Kehtna vald sai Kultuuriministeeriumi taotlusvoorust 2023- 2026 regionaalsete tervisespordikeskuste edasiarendamise toetuse Paluküla spordi- ja puhkekeskuse arendamiseks ja olemasolevate...

Kehtna vald sai toetust kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmise meetmest Järvakandi klaasiklastri tegevusmudeli väljatöötamiseks.   Järvakandi klaasiklastri...

Järvakandi Klaasiklastri tegevusmudel

Kehtna vald sai toetust kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmise meetmest Järvakandi klaasiklastri tegevusmudeli väljatöötamiseks.   Järvakandi klaasiklastri...

Kehtna Vallavalitsus sai Keskkonnainvesteeringute Keskusest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse...

Järvakandi soojusmajanduse arengukava projekt. KIK

Kehtna Vallavalitsus sai Keskkonnainvesteeringute Keskusest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse...

Kehtna vallavalitsus sai Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoorusust  "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse" projektile „Valmisoleku tõstmine kaasava hariduse...

Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoor “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse”

Kehtna vallavalitsus sai Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoorusust  "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse" projektile „Valmisoleku tõstmine kaasava hariduse...

Kehtna vald sai toetust Maakondlike arengustrateegiate elluviimise teotusmeetmest projekti „Rapla maakonna spordiakadeemia toimimiseks vajaliku taristu väljakujundamine – Kehtna staadioni...

Rapla maakonna spordiakadeemia toimimiseks vajaliku taristu väljakujundamine – Kehtna staadioni täielik renoveerimine kõrgetasemeliseks kergejõustikustaadioniks

Kehtna vald sai toetust Maakondlike arengustrateegiate elluviimise teotusmeetmest projekti „Rapla maakonna spordiakadeemia toimimiseks vajaliku taristu väljakujundamine – Kehtna staadioni...

Kehtna vald sai toetust Maakondlike arengustrateegiate elluviimise teotusmeetmest projekti „Rapla maakonna spordiakadeemia toimimiseks vajaliku taristu väljakujundamine – Kehtna staadioni...

Rapla maakonna spordiakadeemia toimimiseks vajaliku taristu väljakujundamine – Kehtna staadioni renoveerimine

Kehtna vald sai toetust Maakondlike arengustrateegiate elluviimise teotusmeetmest projekti „Rapla maakonna spordiakadeemia toimimiseks vajaliku taristu väljakujundamine – Kehtna staadioni...

Regionaalsete investeeringutoetuste programm toetab Kehtna vallas Eidapere Kultuurikeskuse katuse rekonstrueerimist 80 627. 85 euroga, projekti kogumaksumus on 107 503. 80 eurot. ...

Kehtna vallas Eidapere Kultuurikeskuse katuse rekonstrueerimine

Regionaalsete investeeringutoetuste programm toetab Kehtna vallas Eidapere Kultuurikeskuse katuse rekonstrueerimist 80 627. 85 euroga, projekti kogumaksumus on 107 503. 80 eurot. ...

  Euroopa Regionaalarengu Fond toetab meetme „Koolivõrgu korrastamine" tegevuse „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine" projekti „Kaasaegsete...

Projekti „Kaasaegsete õppetingimuste loomine ja ruumi optimeerimine Järvakandi Koolis" rahastamine

  Euroopa Regionaalarengu Fond toetab meetme „Koolivõrgu korrastamine" tegevuse „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine" projekti „Kaasaegsete...