Ingliste

Elanikkond: 01.01.2011 seisuga 230 inimest
Külavanem on Kaisa Vahtmäe
 
Info leitav ka  facebookis "Ingliste külade piirkond" grupp
 
Ingliste küla asub Kehtna valla põhjapiiril. Ingliste piirkonda kuuluvad veel Lau, Pae ja Saidapere külad. Tõmbekeskuseks on 8 km eemal asuv Rapla. Vallakeskus jääb16 km kaugusele. Maapind on valdavalt tasandikuline, kohati kergelt laugjas. Õhuke mullakiht asub otse pae peal, mis peidab endas karstiauke. Ülesharitud põllud on liigendatud metsaaladega, mis omakorda lähevad üle rabamaastikeks. Ingliste külakeskuses asuvast mõisapargist voolab läbi Keila jõgi. Jõe ääres asuvad ühepere elamud. Külas on ka neli kortermaja, keskusest eemal paiknevad hajatalud.
Eelkooliealised lapsed käivad Inglistel asuvas lasteaias, suuremad lapsed õpivad kas Valtu, Juuru või Rapla koolides. Suur osa töötavast elanikonnast on hõivatud kohalikes ettevõtetes või tegelevad põllumajandusliku väiketootmisega. Samuti käiakse tööl Raplas ja Tallinnas.
 
Ajalugu
Ligi 2000.aastat tagasi asus Inglistel põlluharijate asula. 1456.a. mainiti ürikutes esmakordselt siinset Leppick`u nimelist küla. Ingliste mõisanimi (saksa keeles Haehl) ilmus esimest korda ajaloodokumentidesse 1526.aastal. See oli suurim eramõis Juuru kihelkonnas, lõunas ulatusid tema valdused kuni Kädvani. Rüütlimõis omas ainult kahte rahvarohket küla- Lau ja Paluküla. 16.sajandi lõpust kuulus mõis perekond Anrepidele, kellelt see 18.sajandi algul pärandus edasi Engdesitele. 1724.aastal müüdi valdused Fr. J.von Stahlile ja tema pärijate käes püsisid need Eesti Vabariigi alguseni. Mõisast veidi üle kilomeetri lõunas Jaalimäel, asub Stahlide perekonnakalmistu.1816.aastal moodustati mõisa piirides Ingliste mõisavald. Ingliste vald tegutses 1939.aastani, mil see liideti Juuru vallaga.
1948.a. moodustati Inglistel praeguse Rapla maakonna piires esimene kolhoos, nimega "Ühiselu". 1950-51.a. liitusid kolm naaberkolhoosi Ingliste "Ühiselu", Pae küla "Pidula" ja Lau küla "Ühine Lau" üheks majandiks nimega "Võit". 1971.a. kolhooside "Võit" ja "Tee Kommunismile "liitmise tulemusena moodustati uus kolhoos "Valtu". Inglistest sai suure kolhoosi osakond.
1870.aastal pandi Lau külas alus Ingliste valla koolile, mis 1922.aastal koliti ümber Ingliste mõisa ja jätkas tööd 6.-klassilisena.1974.aastal seniks juba 8.-klassiliseks kasvanud kool suleti. 1992-2007.aastatel töötas Inglistel 4.-klassiline algkool. Raamatukogu tegutseb külas 1919.aastast.
 
Majandus
Inglistel tegutsevad Kehtna valla ühed suuremad ja mõjukamad ettevõtted- kemikaalide edasimüügiga tegelev AS Ingle, põllumajandustootja Pae Farmer OÜ ja kartulikasvatamist viljelev Kalle Hamburg`i talu. Lisaks väikefirmad- Vahvi kraana OÜ, Sepikoda OÜ, Radius Woodworks OÜ, Kurmase OÜ, Kahele OÜ, Hansamet OÜ ning põllumajanduslikud väiketootjad- Andres Pärn Kasemäe talu, Aleti Agro OÜ, Risti Mati talu, Ingrid Rebane Jõepere talu, Lenno Topasia Jaanimäe talu.
 
Külaliikumine
2001.a. loodi MTÜ Ingliste Arendusselts, mille tegevuse eesmärgiks on piirkonna elu edendada. 2006.a. valiti külakoosolekul vabatahtlikest aktiiv, kes valisid endi seast külavanema, kelleks sai Pille Matt. Seltsi ja külaaktiivi koostöös korraldatakse kohapeal üritusi ning viiakse ellu projekte. Aastate jooksul on välja kujunenud rida traditsioonilisi ettevõtmisi: 1.jaanuaril uue aasta tervitamine, sõbrapäevapidu, vastlapäeva tähistamine, jüriööjooks koos Ingliste Tasuja ja Tasujapoja valmisega, "Teeme ära" koristustalgud, külapäevade pidamine, sügise vastuvõtu ja kadripäevapidu, aasta lõpeb advendikohvikuga. Kord kuus käivad klubis koos Ingliste piirkonna pensionärid. 2007.aastast aidatakse Tori Hobuse Seltsil korraldada üle-eestilist üritust "Tori hobusega Raplamaal". Suuremad projektid, mis arendusselts on külas algatanud: jalakäijate silla ehitus (mille eesti saadi "Kehtna Valla Aasta Tegu" auhind), Ingliste mõisa ait-kuivati renoveerimine, pargipinkide uuendamine. 2007.aastal pälvis Ingliste küla "Raplamaa Aasta Küla" tiitli.