Vallavalitsuse koosseis

 

 
Vallasekretär Maire Pettai 5854 2344
 
Kehtna Vallavalitsuse e-post: kehtna@kehtna.ee
 
 
Valitsus on volikogu poolt moodustatud omavalitsuse kollegiaalne täitev ja korraldav organ, mis viib praktilise tegevusega ellu õigusaktidega vallale pandud ning volikogu määrustes ja otsustes sätestatud ülesandeid, organiseerib vallavara valdamist, kasutamist ja käsutamist, koostab valla eelarve projekti ja korraldab eelarve täitmist.
 
 
Valitsuse koosseisus olevale vabale valitsuse liikme ametikohale  nimetatakse uus isik vallavanema esildisel volikogu poolt.

Vallavalitsuse koosseis

 

Nimi Ametikoht Mobiil e-post
Tanel Viks vallavanem 5346 2298 tanel.viks@kehtna.ee
Katrin Velleste abivallavanem 509 8853 katrin.velleste@kehtna.ee
Hans-Jürgen Schumann ehitusspetsialist 5625 6130 jyrgens@kehtna.ee
Sille Valinu     sillevalinu@gmail.com
Marika Ojaperv finantsjuht 5309 9451 marika.ojaperv@kehtna.ee
Margit Pärna majandusosakonna juht 5346 1343 margit.parna@kehtna.ee