Lastekaitse eesmärk on tagada laste turvatunne ja heaolu.
 
Lastekaitse põhitöö tehakse kohaliku omavalitsuse tasandil, kes korraldab laste kaitset ja osutab abi oma territooriumil ning peab tagama lastele ja peredele vajalike teenuste kättesaadavuse.
 
Abivajavast ja hädaohus olevast lapsest teavitamine
Kohustus hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest.
 
Lastekaitseseaduse § 26 alusel
Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.
Abivajavast lapsest teavitada valda 5300 2894 või 5304 1808;  või lasteabitelefonile 11 6111
 
Lastekaitseseaduse § 30 alusel
Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.
Hädaohus oleva lapse korral teatada koheselt hädaabinumbril 112
 
Kadunud laste telefonile 116 000 saab teada anda kadunud lastest, nõustajad annavad esmased juhised, kuidas edasi tegutseda ning viivad läbi esmase kriisinõustamise. Kadunud laste telefon teeb tihedat koostööd politsei- ja piirivalveametiga. Telefon 116 000 töötab 24 tundi ning on kõigile helistajatele tasuta.
 

Kasulik teave