Kaugkütte piirkonnad

Kehtna valla üldplaneeringus on kehtestatud kaugküttepiirkonnad:
 
Kehtna alevikus on soojatootjaks SW Energia OÜ
Kaerepere alevikus vastutab soojamajanduse eest N.R. Energy OÜ
Lokutal kütab kahte korrusmaja SW Energia OÜ
Järvakandis on soojatootjaks Järvakandi Soojus OÜ
 
 
SW Energia OÜ ja Avoterm OÜ teostavad Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel investeeringuid soojatrassidesse ja soojusallikatesse tagamaks energiasäästu.