EHITUSTEGEVUS

 

Ehitamisega seotud loataotluste ja teatiste vormid leiate www.ehr.ee (Ehitisregister)

Taotlused on võimalik esitada ka elektrooniliselt ehitisregistris (sisselogimine ID-kaardiga)

Ehitistega ja ehitamisega seotud andmed on samuti nähtaval ehitisregistris.

Ehitustegevust reguleerib ehitusseadustik. Ehitusseadustiku lisad 1 ja 2, sätestavad ehitus- ja kasutusteatise, ehitus- ja kasutusloa ja ehitusprojekti kohustuslikkuse.