Dokumendiregister

Kehtna valla avalik dokumendiregister Amphora:

Dokumendiregister KODANIKULE

Dokumendiregister AMETNIKULE

 

 

 Kodanikuvaade paberivabale asjaajamisele ja osalusdemokraatia võimaluste väljatöötamine kohalikus omavalitsuses.