Eelarve

26.06.24
 

Kehtna valla 2023. aasta eelarve täitmine

 

 
 

 

Kehtna valla 2023. aasta eelarve ja täitmine (link)
 
Interaktiivne valla eelarve avalik vaade võimaldab jälgida eelarve täitmist. Andmed sünkroniseeritakse igal pühapäeval majandustarkvaraga.
 
Vaates on kuvatud neli akent:
 
1. Koondvaade, kus on toodud eelarve koondsummad
 
2. Põhitegevuse tulud, kus on esitatud tulud kontode detailsusega
 
3. Põhitegevuse kulud, kus on esitatud kulud tegevusalade ja osakondade alaeelarvete detailsusega
 
4. Investeerimistegevus, kus on esitatud investeeringud tegevusvaldkondade põhiselt
 
Igas aknas on tabeli andmed nähtavad graafikutega. Kui soovite näha mingit konkreetset rida, siis tuleb hiirega vajutada selle nimetusele. Näiteks: soovite koondvaates näha  põhitegevuse maksutulusid siis vajutage nimetusele "MAKSUD". Endisesse vaatesse tagasi minekuks vajutage samale nimetusele uuesti.
 
 
Kehtna valla eelarve võtab vastu Kehtna valla volikogu vastavalt kehtestatud korrale. Vajadusel koostatakse lisaeelarve. Eelarve täitmise aruande kinnitab volikogu.