Valtu - Nurme

Külavanem Janar Kleitsman.
Valtu-Nurme külarahvas lähtub põhimõttest, et olla sõbralik ja hooliv üksteise, oma ümbruse ja külaliste suhtes.
 
Elanike arv: 10 talus 45 elanikku; neist 16 last, 21 tööealist, 8 pensionäri
Asukoht: Tallinnast 60 km, Raplast 7 km, Kehtnast 4 km, Kaerepere alevikust 1,5 km
Naaberkülad: Kumma küla, Saksa küla, Kaerepere küla
Külaplats: Mardi talu metsalagendikul
 
 
 
Küla asukoht ja iseloomustus
Valtu-Nurme küla on väike elujõuline küla Raplamaa keskosas. Siia saab sõita Viljandi maanteelt Rapla ja Kehta vahelt kahest kohast. Valtu-Nurme küla on traditsioonilise hajaasustatusega küla, kuid eriliseks teeb küla selle loogakuju. Pinnavormilt on tegu loopealse külaga, kus pae kiht on väga maapinna lähedal. Külas on peamiselt õuealad ja haritav maa, mis kuulub taludele. Valdav enamus haritavat maad on rendil ümbruskaudsete põllumajandusettevõtete käes, tänu millele ei ole meie külas võsastunud põlde. Eriliseks teeb meie küla ka see, et külaelanikud ise tegelevad pidevalt oma kodu ja selle lähiümbruse korrashoiuga.
Valtu-Nurme küla valiti Raplamaa Aasta külaks 2006 aastal ning oli külaliikumise „Kodukant" 2007. aasta konkursi nominent. Küla keskel paiknev Raudsepa talu on tunnistatud 1999 ja 2000 aastal valla kauneimaks koduks. 2000, 2001, 2002 aastal on Kehtna valla kaunima kodu tiitli saanud Kukemetsa talu.
 
Ajalooline ülevaade
15 sajandi lõpus saab Vredenbeke suguvõsa mõisast Moisenkül´i küla, mis arvatakse 1488 a Kumma (Kumis) osaks, kus seda osa külast, mida praegu tuntakse Valtu-Nurme külana, hakatakse hiljem nimetama Alam-Kummaks. Esimest korda mainitakse Alam-Kummat ( kuulus siis Hermet´ile) Nurme külana 1765. aastast pärit dokumendis. Küla on ehitatud ostetud maatükkidele, kus algselt oli 14 talu, millest praeguseks on säilinud10. Hävinud on Pillipaju, Võima, Nurmandi, Väljaotsa talud. Kuna Kehtna vallas oli veel teisigi Nurme külasid, siis nimetati küla vallavalituse poolt ümber Valtu-Nurme külaks.
 
Taristu
Lähim keskus on Kaerepere alevik, kus asuvad lasteaed, kool, kauplus, raamatukogu, spordikompleks koos ujulaga. Enamikes kodudes on võimalik kasutada interneti ühendust. Lähim arstiabi asub Raplas.
 
Majandus
Valtu-Nurme külas on registreeritud kolm ettevõtet, mis peale omanike teistele külaelanikele tööd ei paku. Lähimad tööandjad meie küla inimestele on Lepiku Farm Saksa külas. Tööl käiakse ka Kehtnas, Kaius ja Raplas. Kaugemad töökohad asuvad Soomes, Tartus ja Tallinnas. Mitmed majapidamised püüavad kasutada oma töös kodukontorit, kuid seda takistab puudulik internetiühendus.
 
Külaelanike koostöö
Külal on olemas külaplats, külavanem, toimiv infovahetus ning ühiselt paika pandud prioriteedid, milleks on vanade traditsioonide säilitamine ning meeldiva, inspireeriva, võimaluste rohke ja turvalise elukeskkonna tagamine. Kuna külas on palju lapsi ning elanikkond on noorenev, siis külarahva eesmärk on anda lastele ja noortele head eeskuju ning kaasata neid külaelu tegemistesse.
Valtu-Nurme külas tegutseb külaseltsing ning küla esindajad on MTÜ Arendusselts Koduaseme liikmed. Valtu Nurme küla tegevuse ja taristuga on tihedasti seotud ka lähimad kolm Kaerepere ja kaks Saksa küla talu. Koos nende elanikega kuulub meie küla „siseringi" kokku 64 inimest.
Valtu-Nurme külarahva korraldatavateks traditsioonilisteks ühisüritusteks on uusaastaöö, volbrituli, kevadtalgud, jaanipäev, vabariigi taasiseseisvumine ning jõulud.