Kehtna-Keava kandi peamised väärtused on:
 
  • logistiliselt soodne asukoht (Tallinn-Rapla-Türi maantee ning Tallinn-Lelle-Viljandi raudteed) ning Tallinna ja Rapla suhteline lähedus;
  • projekteeritav Rapla-Kehtna gaasitrass Tallinn-Rapla-Türi maantee ääres;
  • väljakujunenud kohapealne sotsiaalne infrastruktuur;
  • olemasolevad ja toimivad ettevõtted, mida toetavad viljakad põllumajandusmaad, jätkuv põllumajanduslik tootmine;
  • väljaspool Kehtna ja Keava alevikku säilinud ajalooline hajaasustus;
  • kandi kaunis loodus ja maastik, mille muudavad väärtuslikuks Keava raba koos kaunite kohtadega, ümberkaudsed põllud ning Keava mäed;
  • Kehtna Kutsehariduskeskuse mõju piirkonna, eriti Kehtna aleviku arengule (sh. noorte inimeste suur osakaal);
  • kauaaegsed kultuuritraditsioonid ja aktiivne külaliikumine (Linnaaluste, Keava, Ohekatku, Kalbu, Põrsaku);
  • Keava kui meeldiv ja kompaktne ning samas looduslähedane elamispiirkond.