Kehtna Vallavalitsus huvihariduse ja -tegevuse kava 2024

22.02.24

Kava periood: 01.01.2024–31.12.2024

Noorte arv vanuses 7–19: 789  
Unikaalsete noorte arv (7–19), kes juba osalevad huvihariduses ja -tegevuses (eelneva aasta 1.oktoobri seisuga): 627
Võimaluste arv: 58
Huvihariduse ja -tegevuse toetuse prognoositav summa: 110628
Eelmise perioodi toetuse jääk: 0
Kohaliku omavalituse huvihariduse ja -tegevuse eelarve perioodi kohta ilma täiendava toetuseta: 110628
Elluviidavate tegevuste arv: 22