Kehtna valla infoleht Valla Vaatleja

 

Kehtna valla ajaleht "Valla Vaatleja" ilmub 11 korda aastas. Ajalehe toimetus asub Kehtna vallamajas Pargi tn 2.

Kuulutused, teated, artiklid või õnnitlused ajalehes avaldamiseks saata toimetaja e-posti aadressile: vallavaatleja[at]gmail.com