Kehtna Vallavalitsus huvihariduse ja -tegevuse kava 2022

Kava periood 01.01.2022-31.12.2022

Noorte arv vanus 7-19 705
Unikaalsete noorte arv (7-19), kes osalevad huvihariduses ja -tegevuses (eelneva aasta 1. oktoobri seisuga) 514
Võimaluste arv (Kõikide huviringide arv Kehtna vallas) 85
Huvihariduse ja -tegevuse toetuse prognoositav summa (2022. a toetus) 159609
Eelmise perioodi (2021. a) toetuse jääk 2414
Kohaliku omavalitsuse huvihariduse ja -tegevuse eelarve perioodi kohta ilma täiendava toetuseta 162023
Elluviidavate tegevuste arv riikliku huvitegevuse ja huvihariduse toetuse abil (antud tegevuskava) 28