Euroopa Parlamendi valimised Kehtna vallas

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad Kehtna vallas on järgmised:

1) valimisjaoskond nr 1 – Valtu Seltsimaja, aadressil Männiku tänav 8, Kaerepere alevik, Kehtna vald, Rapla maakond. Valimisjaoskonna asukoht eelhääletamise esimesel ja teisel päeval ning valimispäeval on Valtu Seltsimajas ja kolmandal eelhääletamise päeval Ingliste Rahvaraamatukogus aadressil Kooli, Ingliste küla, Kehtna vald, Rapla maakond.

Komisjoni esimees Tõnu Teder

Telefon 5411 0325

Jaoskonna koosseisu kuuluvad järgmised asulad: Ingliste, Pae, Lau, Kumma, Valtu-Nurme, Hertu, Kaerepere ja Saunaküla külad ja Kaerepere alevik.

Kolmandal eelhääletamise päeval on Ingliste piirkonnas tagatud valimisvõimalus ka nendele isikutele, kes ei teosta elektroonilist hääletust ja ei saa tulla ka jaoskonna põhiasukohta.

2) valimisjaoskond nr 2 – Eidapere Kultuurikeskus (rahvamaja) aadressil Tallinna mnt 23b, Eidapere alevik, Kehtna vald, Rapla maakond.

Komisjoni esimees Helgi Randla

Telefon 541 10326

Jaoskonda saab siseneda nii ratastooli kui lapsevankriga

Jaoskonna koosseisu kuuluvad järgmised asulad: Koogiste, Kõrbja, Mukri, Saarepõllu, Reonda, Lokuta, Haakla, Kenni, Ellamaa külad, Eidapere alevik; 

3) valimisjaoskond nr 3 -  Lelle Rahvaraamatukogu aadressil Viljandi mnt 46, Lelle alevik, Kehtna vald, Rapla maakond;

Komisjoni esimees Mariina Madisson

Telefon 5411 0327

Jaoskonna koosseisu kuuluvad järgmised asulad: Paluküla, Lalli, Põllu, Kastna, Palasi külad ja Lelle alevik.

4) valimisjaoskond nr 4 -  Kehtna Klubi aadressil Lasteaia tänav 5a, Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond. Valmisjaoskonna asukoht eelhääletamise esimesel ja teisel päeval ning valimispäeval on Kehtna Klubis ja kolmandal eelhääletamise päeval Keava Rahvaraamatukogus aadressil Kooli tänav 1 a, Keava alevik, Kehtna vald, Rapla maakond.

Jaoskonna koosseisu kuuluvad järgmised asulad: Käbiküla, Lellapere, Soolauste, Kalbu, Vastja, Laeste, Kärpla, Hiie, Nadalama, Rõue, Ohekatku, Lellapere-Nurme, Metsaääre, Põrsaku, Saksa, Kehtna-Nurme, Koogimäe, Linnaaluste külad ning Keava ja Kehtna alevikud.

Kolmandal eelhääletuse päeval on Keava piirkonnas Keava Rahvaraamatukogus tagatud valimisvõimalus ka nendele isikutele kes ei teosta elektroonilist hääletust ja ei saa tulla ka jaoskonna põhiasukohta.

Komisjoni esimees Kalev Türk

Telefon 5411 0328

5) valimisjaoskond nr 5 -  Järvakandi Kultuurihall, 1.Mai tänav 1, Järvakandi alev, Kehtna vald, Rapla maakond

Komisjoni esimees Lauri Hollo

Telefon 5411 0329

Jaoskonna koosseisu kuuluvad Järvakandi alev, Ahekõnnu, Selja, Nõlva külad

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist valimisjaoskond nr 4 ja  valimisjaoskond  nr 5.

 

Valijad, kelle elukohaandmed on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Kehtna valla täpsusega, hääletavad valimisjaoskonnas nr 4

Valija meelespea:

EELHÄÄLETUSPÄEVAD kell 12.00-20.00

20. MAI

21. MAI

22. MAI

VALIMISPÄEV kell 9.00-20.00

26. MAI

ELEKTROONILINE HÄÄLETAMINE

16. MAI KELLA 9.00 KUNI 22. MAI KELLA 18.00ni

KODUS HÄÄLETAMINE

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma kodus. Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval
26. MAIL.

Avaldusi võtavad vastu Kehtna Vallavalitsus ja jaoskonnakomisjonid. Valimispäeval võetakse taotlusi vastu kella 14.00ni. Kodus hääletamise taotlust saab edastada ka telefoni teel elukohajärgsele valimisjaoskonnale, seda ainult valimispäeval 9.00-14.00.

Avalduses märkida:

  1. Ees- ja perekonnanimi (selgelt loetav)
  2. Isikukood
  3. Aadress
  4. Telefon
  5. Kodus hääletamise põhjus

 

Põhjendatud taotlus on näiteks: terviseseisund, kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluse puudumine.

 

Kehtna valla valimisjuht vallasekretär Maire Pettai 489 8821, 5854 2344

Hääletussedelite ülelugemine toimub Kehtna vallamajas Pargi tn 2 esmaspäeval 27. mail algusega 20.00.