Keskkonnaamet on koostanud kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsuse ja ootab sellele huvigruppide, eelkõige kohalike omavalitsuste...

Keskkonnaamet annab teada

Keskkonnaamet on koostanud kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsuse ja ootab sellele huvigruppide, eelkõige kohalike omavalitsuste...

Korraldatud jäätmeveo eesmärk on puhta ja tervisliku elukeskkonna säilitamine piirkonnas, jäätmete ohtlikkuse ja koguste vähendamine ning jäätmete liigiti kogumise ja taaskasutamise...

KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU KEHTNA VALLAS PERIOODIL 01.05.2023-28.02.2026

Korraldatud jäätmeveo eesmärk on puhta ja tervisliku elukeskkonna säilitamine piirkonnas, jäätmete ohtlikkuse ja koguste vähendamine ning jäätmete liigiti kogumise ja taaskasutamise...

Kehtna Vallavolikogu võttis vastu 22. veebruari 2023 istungil määruse nr 23 Raieloa andmise tingimused ja kord Kehtna vallas.   Määrus reguleerib Kehtna valla tiheasustusaladel...

Raieloa andmise tingimused ja kord Kehtna vallas

Kehtna Vallavolikogu võttis vastu 22. veebruari 2023 istungil määruse nr 23 Raieloa andmise tingimused ja kord Kehtna vallas.   Määrus reguleerib Kehtna valla tiheasustusaladel...

Paljudes omavalitsustes on toimumas sel aastal suur muudatus: inimesed peavad hakkama liigiti koguma ka kodus tekkivaid biojäätmeid – nii ka näiteks Tallinnas, kus see kohustus rakendub 1....

7 põhjust, miks peaks sortima biojäätmeid eraldi

Paljudes omavalitsustes on toimumas sel aastal suur muudatus: inimesed peavad hakkama liigiti koguma ka kodus tekkivaid biojäätmeid – nii ka näiteks Tallinnas, kus see kohustus rakendub 1....

Marutaud on loomade ja inimeste ühine närvisüsteemi kahjustav nakkushaigus, mis lõpeb haigustunnuste väljkujunemise korral surmaga. Marutaud on surmavaim nakkushaigus maailmas, mille tõttu...

Marutaud ja lemmikloomade kohustuslik vaktsineerimine

Marutaud on loomade ja inimeste ühine närvisüsteemi kahjustav nakkushaigus, mis lõpeb haigustunnuste väljkujunemise korral surmaga. Marutaud on surmavaim nakkushaigus maailmas, mille tõttu...

Kehtna valla keskkonnajaamade avamisajad pühade ajal: Kehtna keskkonnajaam neljapäeval ja reedel suletud, laupäeval avatud kell 12–16; Järvakandi keskkonnajaam neljapäeval avatud...

Kehtna valla keskkonnajaamade avamisajad pühade ajal

Kehtna valla keskkonnajaamade avamisajad pühade ajal: Kehtna keskkonnajaam neljapäeval ja reedel suletud, laupäeval avatud kell 12–16; Järvakandi keskkonnajaam neljapäeval avatud...

Keskkonnaamet avaldab teadaande  maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et Mainer OÜ (registrikood:  14267391 )...

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande  maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et Mainer OÜ (registrikood:  14267391 )...

Keskkonnaamet avaldab teadaande  maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood:  10887843 )...

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande  maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood:  10887843 )...

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) lõpetas taotluste vastuvõtu eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise taotlusvooru seoses 800 000-eurose eelarve täitumisega. Taotlusvoor...

KIK lõpetas taotluste vastuvõtu eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) lõpetas taotluste vastuvõtu eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise taotlusvooru seoses 800 000-eurose eelarve täitumisega. Taotlusvoor...

*pilt on illustratiivne Teisipäeval, 17.01.23 alustab REI Geotehnika OÜ ehitusgeoloogilisi uuringuid Lelle alevikus seonduvalt vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimisega. ...

Ehitusgeoloogilised uuringud Lelle alevikus

*pilt on illustratiivne Teisipäeval, 17.01.23 alustab REI Geotehnika OÜ ehitusgeoloogilisi uuringuid Lelle alevikus seonduvalt vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimisega. ...

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Kehtna vallas algab 1. veebruaril 2023 .   Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head...

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Kehtna vallas algab 1. veebruaril 2023 .   Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head...

Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Kehtna vallas ja jäätmejaamade opereerimine 2023-2026 (lõppeb 25.01.2023 kell 12) Kehtna valla hoonete elektripaigaldiste...

Kehtna Vallavalitsusel on üleval neli hanget

Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Kehtna vallas ja jäätmejaamade opereerimine 2023-2026 (lõppeb 25.01.2023 kell 12) Kehtna valla hoonete elektripaigaldiste...

Kehtna alevikus saab kuuse tuua jäätmejaama sissepääsu kõrval soojaku ja paberkonteineri vahele Järvakandi alevis teenindusmajast üle tee platsile Kaereperes korraldab...

Jõulukuuskede kogumine Kehtna vallas

Kehtna alevikus saab kuuse tuua jäätmejaama sissepääsu kõrval soojaku ja paberkonteineri vahele Järvakandi alevis teenindusmajast üle tee platsile Kaereperes korraldab...

Patareide tootmiseks kasutatavate maavarade hinnad on kriiside ajal mitmekordistunud, mis toob paratamatult kaasa ka patareide ja akude hinnatõusu. Kui suudaksime usinamalt kasutatud patareid...

Patareide hinnatõusu aitab ohjeldada nende usinam kokkukogumine

Patareide tootmiseks kasutatavate maavarade hinnad on kriiside ajal mitmekordistunud, mis toob paratamatult kaasa ka patareide ja akude hinnatõusu. Kui suudaksime usinamalt kasutatud patareid...

Keskkonnaamet avaldab teadaande  keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik...

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande  keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik...

Rapla jäätmejaam on seadme remont- ja hooldustööde  tõttu suletud 27.12-31.12.2022 a.  

Rapla jäätmejaam on seadme remont- ja hooldustööde tõttu suletud 27.12-31.12.2022 a.

Rapla jäätmejaam on seadme remont- ja hooldustööde  tõttu suletud 27.12-31.12.2022 a.  

Valitsus otsustas 15. detsembril eraldada ligi 800 000 eurot Ühtekuuluvusfondi toetust eraisikute vee- ja kanalisatsioonitorustike ühendamiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrku....

Eraisikute veetaristu toetus tuleb taas

Valitsus otsustas 15. detsembril eraldada ligi 800 000 eurot Ühtekuuluvusfondi toetust eraisikute vee- ja kanalisatsioonitorustike ühendamiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrku....

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.    Keskkonnaamet teatab, et OÜ Pae Farmer (registrikood: 10995969) (aadress...

Keskkonnaamet avaldab teadaande

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.    Keskkonnaamet teatab, et OÜ Pae Farmer (registrikood: 10995969) (aadress...

Pakendite sorteerimise vallas on palju müüte, mis teevad jäätmete liigiti kogumise pealtnäha keeruliseks. Tegelikult ei tohiks aga üle mõelda – iga pakendi koht on pakendikonteineris. ...

Pakendite sorteerimine ajab segadusse? Sellele on lihtne lahendus

Pakendite sorteerimise vallas on palju müüte, mis teevad jäätmete liigiti kogumise pealtnäha keeruliseks. Tegelikult ei tohiks aga üle mõelda – iga pakendi koht on pakendikonteineris. ...

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi...

MUUDETAKSE KAITSTAVATE LOODUSE ÜKSIKOBJEKTIDE KAITSE-EESKIRJA

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi...