Kaerepere alevikus lõpeb E, 16.05.2022 kaugkütte periood.

N.R.Energy teatab

Kaerepere alevikus lõpeb E, 16.05.2022 kaugkütte periood.

RMK korraldab sel reedel, 13. mail Varbola lähistel Pajakal metsaistutustalgu ja ootab abikäsi. Päev algab kell 12, istutamine kestab kaks tundi, misjärel sööme talgusuppi ja kuulame Ukraina...

RMK kutsub metsa istutama!

RMK korraldab sel reedel, 13. mail Varbola lähistel Pajakal metsaistutustalgu ja ootab abikäsi. Päev algab kell 12, istutamine kestab kaks tundi, misjärel sööme talgusuppi ja kuulame Ukraina...

Majandusosakonna juhi tööpakkumise leiad siit Keskkonna- ja geoinfospetsialisti tööpakkumise leiad siit

Kehtna Vallavalitsus ootab oma meeskonda majandusosakonna juhti ning keskkonna- ja geoinfospetsialisti

Majandusosakonna juhi tööpakkumise leiad siit Keskkonna- ja geoinfospetsialisti tööpakkumise leiad siit

Maa-ameti kiirortofoto teenus võimaldab kõigil huvilistel kevadise aeropildistamise ortofotosid näha juba mõne aja pärast peale ülelende. Juba praegu saab vaadata esmaseid ortofotosid...

Maa-ameti tänavuste ülelendude fotod on huvilistele juba kättesaadavad

Maa-ameti kiirortofoto teenus võimaldab kõigil huvilistel kevadise aeropildistamise ortofotosid näha juba mõne aja pärast peale ülelende. Juba praegu saab vaadata esmaseid ortofotosid...

Täpne info on leitav Riigihangete Registrist. Järvakandi alev ...

Tänasest on Riigihangete Registris üleval kaks Kehtna valla haljasalade hoolduse lihthanget

Täpne info on leitav Riigihangete Registrist. Järvakandi alev ...

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium suunab sel aastal väikeelamute energiatõhususe toetamiseks kaheksa miljonit eurot, suurema tähelepanu all on seekord päikesepaneelide paigaldamine koos...

Riik toetab väikeelamute renoveerimist ja päikesepaneelide paigaldust 8 miljoni euroga

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium suunab sel aastal väikeelamute energiatõhususe toetamiseks kaheksa miljonit eurot, suurema tähelepanu all on seekord päikesepaneelide paigaldamine koos...

Märts on viimane aeg ennetada kevadisi ja suviseid konflikte hoonetes pesitsevate lindudega   Linnud hakkavad varsti valima neile sobivaid pesitsuspaiku. Keskkonnaamet soovitab...

Märts on viimane aeg ennetada kevadisi ja suviseid konflikte hoonetes pesitsevate lindudega

Märts on viimane aeg ennetada kevadisi ja suviseid konflikte hoonetes pesitsevate lindudega   Linnud hakkavad varsti valima neile sobivaid pesitsuspaiku. Keskkonnaamet soovitab...

Keskkonnaministeerium otsustas inflatsioonisurvet ning kõrgeid energia- ja kütusehindu arvestades pikendada talvise mootoribensiini müügiaega Eestis. Selleks asub Keskkonnaministeerium muutma...

Keskkonnaministeerium pikendab talvise mootoribensiini müügiaega

Keskkonnaministeerium otsustas inflatsioonisurvet ning kõrgeid energia- ja kütusehindu arvestades pikendada talvise mootoribensiini müügiaega Eestis. Selleks asub Keskkonnaministeerium muutma...

Suitsupääsuke on üks kõige paremini tuntud linnuliikides. Ta asustab sageli inimestega samu hooneid, tehes pesa lauta, küüni, pööningule või lausa tuulekotta. Peamiselt pesitseb suitsupääsuke...

Eesti rahvuslind suitsupääsuke – mida me temast teame?

Suitsupääsuke on üks kõige paremini tuntud linnuliikides. Ta asustab sageli inimestega samu hooneid, tehes pesa lauta, küüni, pööningule või lausa tuulekotta. Peamiselt pesitseb suitsupääsuke...

Viimastel nädalatel on oluliselt tõusnud haigestumine koroonaviirusesse. Seda kahjuks ka Eesti Keskkonnateenused AS töötajate hulgas. Tänase seisuga on haigestunud pea 40% jäätmeveoki juhtidest...

AS Eesti Keskkonnateenused vabandab ja palub mõistvat suhtumist jäätmekonteinerite tühjendamisel tekkinud viivituste eest

Viimastel nädalatel on oluliselt tõusnud haigestumine koroonaviirusesse. Seda kahjuks ka Eesti Keskkonnateenused AS töötajate hulgas. Tänase seisuga on haigestunud pea 40% jäätmeveoki juhtidest...

KIK avas  2022. aasta keskkonnaprogrammi põhivooru . Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2022 kell 17.00. Keskkonnaprojekte ootame esitama kohalikke omavalitsusi,...

KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru

KIK avas  2022. aasta keskkonnaprogrammi põhivooru . Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2022 kell 17.00. Keskkonnaprojekte ootame esitama kohalikke omavalitsusi,...

Seoses läheneva veopäevaga, Eesti Keskkonnateenused AS vabandab võimalike ebamugavuste pärast jäätmeveo teenuse osutamisel. Keeruliste ilmastikuolude ja COVID-19 tingitud haiguste laine tõttu on...

Oluline jäätmeveoinfo

Seoses läheneva veopäevaga, Eesti Keskkonnateenused AS vabandab võimalike ebamugavuste pärast jäätmeveo teenuse osutamisel. Keeruliste ilmastikuolude ja COVID-19 tingitud haiguste laine tõttu on...

Kevad läheneb, taas on aeg mõelda seemnete külvamisele ning taimede kasvatamisele. Poes on müügis suur valik erinevate taimeliikide seemneid, lai on ka taimede sortiment, kuid sageli tellitakse...

Euroopa Liidu välistest riikidest postiga tellitud seemned ja taimed ei pruugi tarbijani jõuda

Kevad läheneb, taas on aeg mõelda seemnete külvamisele ning taimede kasvatamisele. Poes on müügis suur valik erinevate taimeliikide seemneid, lai on ka taimede sortiment, kuid sageli tellitakse...

Statistikaameti esialgsetel andmetel vähenes eelmise aasta lõpu seisuga kõigi põllumajanduslikes majapidamistes peetavate loomade arv. Piima toodeti 2021. aastal 839 400 tonni ehk 1% võrra...

Piimalehmade arv langes Eesti kõigi aegade madalaimale tasemele

Statistikaameti esialgsetel andmetel vähenes eelmise aasta lõpu seisuga kõigi põllumajanduslikes majapidamistes peetavate loomade arv. Piima toodeti 2021. aastal 839 400 tonni ehk 1% võrra...

Kehtna Vallavalitsus esitas SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) taotluse toetuse saamiseks projektile „Jäätmete liigiti kogumise toetamine Kehtna vallas", et soetada elanikele...

Jäätmete liigiti kogumise toetus jäeti rahuldamata

Kehtna Vallavalitsus esitas SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) taotluse toetuse saamiseks projektile „Jäätmete liigiti kogumise toetamine Kehtna vallas", et soetada elanikele...

Kehtna Vallavalitsus esitas koostöös Raplamaa Jäätmekäitluskeskus MTÜ-ga Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) toetuse taotluse valla elanikelt tasuta eterniidijäätmete kogumiseks....

Eterniidi kogumisest Kehtna vallas 2022

Kehtna Vallavalitsus esitas koostöös Raplamaa Jäätmekäitluskeskus MTÜ-ga Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) toetuse taotluse valla elanikelt tasuta eterniidijäätmete kogumiseks....

Seoses jäätmepressi hooldus- ja remonttöödega Mäepere e. Rapla jäätmejaamas ei toimu perioodil 28-31.12.2021 Prügi (segaolmejäätmed) ja ehitus- ja lammutusprahi vastuvõttu.

MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus annab teada

Seoses jäätmepressi hooldus- ja remonttöödega Mäepere e. Rapla jäätmejaamas ei toimu perioodil 28-31.12.2021 Prügi (segaolmejäätmed) ja ehitus- ja lammutusprahi vastuvõttu.

Kehtna elanikud on kindlasti juba märganud, et endise maadlusmaja ümbruses toimub sagin. KredEx rahastuse abil saab vana maja lammutatud aasta lõpuks. Töid teostab OÜ Eldostar. Töödest...

Kehtna endise maadlusmaja lammutustöödega on alustatud

Kehtna elanikud on kindlasti juba märganud, et endise maadlusmaja ümbruses toimub sagin. KredEx rahastuse abil saab vana maja lammutatud aasta lõpuks. Töid teostab OÜ Eldostar. Töödest...

Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA) avaldas äsja andmed, mis näitavad, et kogu Euroopas suureneb asulareovee osakaal, mida kogutakse ja puhastatakse ELi standardite järgi. Üldjoones aga paraneb nii...

Värsked andmed: Eestis on reovee puhastamisega väga hästi, kuid Euroopast leiab endiselt riikide seast suuri erinevusi

Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA) avaldas äsja andmed, mis näitavad, et kogu Euroopas suureneb asulareovee osakaal, mida kogutakse ja puhastatakse ELi standardite järgi. Üldjoones aga paraneb nii...

Alates 22. novembrist kuni 5. detsembrini toimub taas romusõidukite kokku kogumise kampaania. Kahe nädala jooksul saab oma vanale kasutuna seisvale autole tellida tasuta äraveo. Selleks tuleb...

Hoov puhtaks! Lase oma vana autoromu tasuta ära viia

Alates 22. novembrist kuni 5. detsembrini toimub taas romusõidukite kokku kogumise kampaania. Kahe nädala jooksul saab oma vanale kasutuna seisvale autole tellida tasuta äraveo. Selleks tuleb...