Nimi Ametikoht Telefon ja e-post
Tanel Viks

vallavanem

5346 2298
tanel.viks@kehtna.ee

Varri Väli

Ametijuhend

arendusjuht

503 6104
varri.vali@kehtna.ee