Üldplaneering

« Tagasi

VALLA ÜLDPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHTADE JA KSH VÄLJATÖÖTAMISE KAVATSUSTE AVALIKUSTAMINE

Kehtna valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus (VTK) esitati 06.02.2020 koostöötegijatele ja kaasatavatele arvamuse avaldamiseks. Kokku laekus 153 ettepanekut 29 juriidiliselt isikult. Laekunud arvamused ja ettepanekud koos ettepanekute arvestamise viiside kirjeldusega on koondatud ettepanekutega arvestamise tabelisse. Ettepanekute alusel täiendatud KSH VTK ning üldplaneeringu lähteseisukohad on avalikustatud 14.04.2020.

Eriolukorra tõttu riigis ei ole võimalik kokku kutsuda valla tööstusettevõtjate ümarlaua, mis oli mõeldud eelkõige ettevõtlusalade tulevikuperspektiivide väljaselgitamiseks. Vallavalitsus kutsub kõiki ettevõtjaid siiski oma üldplaneeringut puudutavatest ideedest teada andma. Põllumajandusettevõtjate ümarlaud toimus 5.veebruaril.

Kõik teised asutused ja eraisikud, kes seni pole teinud veel oma ettepanekuid Kehtna valla tulevase üldplaneeringu kohta, on oodatud üldplaneeringu koostamisele sisendit andma. Ideid võib jätta ideekorjekaardile, esitada valla e-posti aadressil kehtna@kehtna.ee või kirjalikult vallakantseleisse kuni 28. aprillini 2020.