Üldplaneering

« Tagasi

Kehtna valla üldplaneeringu algatamine

Kehtna Vallavolikogu on oma 21.11.2018 otsusega nr 69 algatanud Kehtna valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise.

Kehtna valla üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on kogu omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine.

Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda Kehtna Vallavalitsuse Kehtna vallamajas aadressil Pargi 2, Kehtna alevik ja Järvakandi vallamajas aadressil Tallinna mnt 17, Järvakandi alev, Kehtna vald asutuse lahtiolekuaegadel ning Kehtna valla veebilehel www.kehtna.ee.

 

Kehtna vallavolikogu otsus