Kehtna, Kooli 13-47 ja Järvakandi, Staadioni 6-29. Mõlemad on 2-toalised kaugküttega korterid. Suurusega 43-46 m2. Teostada on vaja remont kõikides ruumides.   Korteritega...

Kehtna Vallavalitsus pakub tööd ehitusettevõttele 2 korteri remondiks

Kehtna, Kooli 13-47 ja Järvakandi, Staadioni 6-29. Mõlemad on 2-toalised kaugküttega korterid. Suurusega 43-46 m2. Teostada on vaja remont kõikides ruumides.   Korteritega...

Talvistest muredest oleme jõudnud kevadistesse muredesse. Lumi sulab, maapinnal on liigvesi. Eriti suurelt mõjutab see teid, sest teepõhjad on jätkuvalt külmunud, kuid päikesel on jõud pealmine...

Pehmed kruusateed

Talvistest muredest oleme jõudnud kevadistesse muredesse. Lumi sulab, maapinnal on liigvesi. Eriti suurelt mõjutab see teid, sest teepõhjad on jätkuvalt külmunud, kuid päikesel on jõud pealmine...

Talv hakkab küll lõppema, kuid mõelda tuleb ka uue hooaja peale.    Tänaseks on laekunud mõned üksikud taotlused erateedel tasuta lumetõrje saamiseks....

Talvine teehooldus 2023-2026 erateedel

Talv hakkab küll lõppema, kuid mõelda tuleb ka uue hooaja peale.    Tänaseks on laekunud mõned üksikud taotlused erateedel tasuta lumetõrje saamiseks....

Alates veebruarist hakkas kehtima „ Kehtna valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord ". Sellega seoses peab alates uuest hooajast erateede talviseks hoolduseks esitama...

Kehtna valla uus erateede talvise hoolduse kord

Alates veebruarist hakkas kehtima „ Kehtna valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord ". Sellega seoses peab alates uuest hooajast erateede talviseks hoolduseks esitama...

Kehtna Vallavalitus kuulutas välja avaliku suulise enampakkumise Kumma külas asuva Väike-Aasmäe (kü 29301:001:0306, 745,0m2, 100% elamumaa) kinnisasja müügiks. Enampakkumine toimub 29.03.2023...

Väike Aasmäe suulise enampakkumise väljakuulutamine

Kehtna Vallavalitus kuulutas välja avaliku suulise enampakkumise Kumma külas asuva Väike-Aasmäe (kü 29301:001:0306, 745,0m2, 100% elamumaa) kinnisasja müügiks. Enampakkumine toimub 29.03.2023...

Palju õnne, jõudu ja jaksu edaspidiseks! Pildil majandusosakond vasakult: Tiina Satsi, Hans-Jürgen Schumann, Ene Sulg, Margit Pärna, Villu Pihlakas (pildilt puudu Heli Halliste).

Eile täitus Kehtna Vallavalitsuse maakorraldusspetsialistil 30. tööaastat

Palju õnne, jõudu ja jaksu edaspidiseks! Pildil majandusosakond vasakult: Tiina Satsi, Hans-Jürgen Schumann, Ene Sulg, Margit Pärna, Villu Pihlakas (pildilt puudu Heli Halliste).

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab ehitusseadustiku § 31 lõike 1 ja haldusmenetluse seaduse (HMS) § 47 lõike 3 kohaselt Rapla maakonda Kehtna valda Selja külasse...

Rail Balticu Järvakandi raudteepeatuse ooteplatvormide ja ooteplatvormide vahelise eritasandilise läbipääsu projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab ehitusseadustiku § 31 lõike 1 ja haldusmenetluse seaduse (HMS) § 47 lõike 3 kohaselt Rapla maakonda Kehtna valda Selja külasse...

Tere hea Kehtna valla rahvas! Tänaseks päevaks on maha sadanud vist juba mitme aasta lumi korraga ja seda väga lühikese aja jooksul. Mõneti tekitab see probleeme, teisalt on see vaheldus...

Talvisest teehooldusest

Tere hea Kehtna valla rahvas! Tänaseks päevaks on maha sadanud vist juba mitme aasta lumi korraga ja seda väga lühikese aja jooksul. Mõneti tekitab see probleeme, teisalt on see vaheldus...

foto: Villu Pihlakas 19.01.2023   Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja erilise hoolderežiimi teede hoolduses alates 19.01.23 kell 9 kuni ilmaolude paranemiseni +24h. ...

Nii valla- kui riigiteedel on välja kuulutatud erihoolde režiim

foto: Villu Pihlakas 19.01.2023   Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja erilise hoolderežiimi teede hoolduses alates 19.01.23 kell 9 kuni ilmaolude paranemiseni +24h. ...

*pilt on illustratiivne Teisipäeval, 17.01.23 alustab REI Geotehnika OÜ ehitusgeoloogilisi uuringuid Lelle alevikus seonduvalt vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimisega. ...

Ehitusgeoloogilised uuringud Lelle alevikus

*pilt on illustratiivne Teisipäeval, 17.01.23 alustab REI Geotehnika OÜ ehitusgeoloogilisi uuringuid Lelle alevikus seonduvalt vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimisega. ...

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Kehtna vallas algab 1. veebruaril 2023 .   Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head...

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Kehtna vallas algab 1. veebruaril 2023 .   Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head...

Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Kehtna vallas ja jäätmejaamade opereerimine 2023-2026 (lõppeb 25.01.2023 kell 12) Kehtna valla hoonete elektripaigaldiste...

Kehtna Vallavalitsusel on üleval neli hanget

Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Kehtna vallas ja jäätmejaamade opereerimine 2023-2026 (lõppeb 25.01.2023 kell 12) Kehtna valla hoonete elektripaigaldiste...

Kehtna valla Järvakandi alevi Mäe tn 2 maaüksuse detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 04.01.2023 - 01 .02.2023 . Detailplaneeringu eelnõu materjalidega on võimalik...

Järvakandi Mäe tn 2 detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

Kehtna valla Järvakandi alevi Mäe tn 2 maaüksuse detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 04.01.2023 - 01 .02.2023 . Detailplaneeringu eelnõu materjalidega on võimalik...

Valitsus otsustas eraldada ehitismälestiste korrastamiseks 2023. aastal kolm miljonit eurot, mis on mõeldud omandireformi käigus tagastatud muinsusväärtuslike hoonete hooldamiseks,...

Uuel aastal kolmekordistub ehitismälestiste toetus, mis on maapiirkondade ainus võimalus muinsushooneid korrastada

Valitsus otsustas eraldada ehitismälestiste korrastamiseks 2023. aastal kolm miljonit eurot, mis on mõeldud omandireformi käigus tagastatud muinsusväärtuslike hoonete hooldamiseks,...

Kehtna valla Lelle aleviku Pärnu mnt 13 mü (endine Aiamaa mü) detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 14.12.2022 - 16 .01.2023 . Detailplaneeringu eelnõu materjalidega on...

Pärnu mnt 13 mü (endine Aiamaa mü) detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku teade

Kehtna valla Lelle aleviku Pärnu mnt 13 mü (endine Aiamaa mü) detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 14.12.2022 - 16 .01.2023 . Detailplaneeringu eelnõu materjalidega on...

Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja avaliku suulise enampakkumise Kehtna vallale kuuluvale kinnisasjale aadressil Rapla maakond, Kehtna vald, Lelle alevik, Pärnu mnt 13. Enampakkumine toimub...

Enampakkumise välja kuulutamise meeldetuletus.

Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja avaliku suulise enampakkumise Kehtna vallale kuuluvale kinnisasjale aadressil Rapla maakond, Kehtna vald, Lelle alevik, Pärnu mnt 13. Enampakkumine toimub...

Kehtna Vallavalitsus ostab teenust juriidiliselt või füüsiliselt isikult perioodil 01.11.2022 - 30.04.2023 Kehtna aleviku territooriumil. Tööülesanded: Lumetõrje tööd kaardil...

Kehtna Vallavalitsus ostab teenust juriidiliselt või füüsiliselt isikult perioodil 01.11.2022 - 30.04.2023 Kehtna aleviku territooriumil.

Kehtna Vallavalitsus ostab teenust juriidiliselt või füüsiliselt isikult perioodil 01.11.2022 - 30.04.2023 Kehtna aleviku territooriumil. Tööülesanded: Lumetõrje tööd kaardil...

Nädalatel 39-40 on planeeritud kruusateede hooldus Kehtna valla hallatavatel teedel.    Küsimuste korral pöörduda Kehtna Vallavalitsuse teede- ja taristuspetsialisti poole...

Käimas on kruusateede hooldus

Nädalatel 39-40 on planeeritud kruusateede hooldus Kehtna valla hallatavatel teedel.    Küsimuste korral pöörduda Kehtna Vallavalitsuse teede- ja taristuspetsialisti poole...

Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja avaliku suulise enampakkumise Kehtna vallale kuuluvale kinnisasjale aadressil Rapla maakond, Kehtna vald, Lelle alevik, Pärnu mnt 13. Enampakkumine toimub...

Enampakkumise välja kuulutamine

Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja avaliku suulise enampakkumise Kehtna vallale kuuluvale kinnisasjale aadressil Rapla maakond, Kehtna vald, Lelle alevik, Pärnu mnt 13. Enampakkumine toimub...

2021 aasta oktoobris vastu võetud lisaeelarvega eraldati rahalised vahendid OÜ Kehtna Veele, mille eesmärk oli rajada osaline veetorustik Eidapere Jaama tänava piirkonnas. Kuigi perioodil...

Eidapere aleviku Jaama tänava piirkonna veetrassi ehitusest

2021 aasta oktoobris vastu võetud lisaeelarvega eraldati rahalised vahendid OÜ Kehtna Veele, mille eesmärk oli rajada osaline veetorustik Eidapere Jaama tänava piirkonnas. Kuigi perioodil...