« Tagasi

Osalise töövõimega ja raske liikumispuudega isiku saatja tasuta sõit

Alates 15. novembrist jõustub Maanteeameti peadirektori käskkirja muudatus, millega antakse tasuta sõidu õigus ka osalise töövõimega isikutele ja raske liikumispuudega isiku saatjale.

Muudatus puudutab Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikke maakonna bussiliine ja avalikke kaugbussiiine.

Tutvu 05.07.2019 käskkirja nr.1-2/19/448 muudatusega siin.