Talvine teehooldus 2023-2026 erateedel

Talv hakkab küll lõppema, kuid mõelda tuleb ka uue hooaja peale. 
 
Tänaseks on laekunud mõned üksikud taotlused erateedel tasuta lumetõrje saamiseks. Palun mõelda aegsalt uue hooaja peale- taotlused esitatud, teed oleks korras ning kuvatud kaardil. Just selleks, et uuel talvehooajal ei tekiks üllatust, miks minu teed ei hooldata. 
 
 
 
Villu Pihlakas
Taristu- ja geoinfospetsialist