Õpilastransport Kehtna vallas 2023–2026

Hea lapsevanem!

Seoses Kehtna Vallavalitsuse poolt läbiviidava õpilastranspordi hankega järgmiseks kolmeks õppeaastaks, kogume andmeid koolibussi teenust vajavate õpilaste kohta.  Kogutav info on vajalik eelkõige selleks, et koostada läbimõeldud ja õpilaste vajadusi arvestavad koolibussiliinid.

Sama infot on jagatud Kehtna valla e-kooli keskkonnas ja ELIIS keskkonnas. Kui mingil põhjusel ei ole  vastavat infot teieni jõudnud, siis palume lastevanematel täita õpilastranspordi andmete kogumise blankett, mis on leitav SIIT . Täidetud blankett saata hiljemalt 10. aprilliks e-postiaadressile kehtna@kehtna.ee.