Kehtna Vallavalitsuse MTÜ-de toetuste 2023. aasta 1. voor

2023. aasta MTÜ-de projektide toetuste jagamise 1. voorus võivad toetusi saada tegevusprojektid ja investeeringute projektid. Toetusi saab taotleda ka KOP-i ja LEADER-i programmide projektide omaosaluse katteks.

Kokku jaotatakse MTÜ-de projektide toetuseks 1. voorus 6500 eurot.                                                                   

Kõikide projektide maksimaalne toetuse määr on kuni 70 % projekti kogumaksumusest, seega vajalik omaosalus on minimaalselt 30%. 

Toetust saanud projektide teostamise tähtaeg on 31. detsember 2023.           

Mittetulundustegevuse projektidele toetuste saamiseks tuleb vormikohased taotlused esitada vallavalitsusele hiljemalt 1. aprilliks 2023 (kaasa arvatud).                                                     

Kogu info toetuste 1. vooru kohta ja toetusavalduste vormid on saadaval valla kodulehelt. Vormikohased avaldused tuleb saata vallavalitsuse meilile: kehtna@kehtna.ee. Toetuste avalduste vormid on saadaval siit.

Kodulehelt on saadav ka vallavolikogu määrus, mis kehtestab mittetulundusühingutele eraldatavate toetuste korra.

Mittetulundustegevuste toetuste määramise komisjon teeb oma otsuse 20. aprilliks 2023.