« Tagasi

Kehtna valla teine strateegiapäev toimub 25. aprillil kell 17 Valtu Seltsimajas

Kehtna valla arengukava 2035 on läbinud piirkondlikud avalikud arutelud ja valdkondlikud koosolekud.
Nende koosolekute ettepanekute ja kokkuvõtete tutvustamiseks toimub arengukava teine strateegiapäev.
 
Arutatakse Kehtna valla pikaajalist visiooni, eesmärke ja peamisi tegevussuundi ning lepitakse kokku valla arengu kõige olulisemates prioriteetides. Samuti valime üheskoos valla peamised arengustsenaariumid aastaks 2035. 
 
Strateegiapäevale on eelkõige kutsutud vallavolikogu liikmed, vallavolikogu komisjonide liikmed, valla allasutuste esindajad, ettevõtete ja MTÜ-de esindajad ning külavanemad.
Strateegiapäeval osalemine on avatud kõigile valla elanikele.
 
Strateegiapäeva moderaator on Ragnar Siil, arengukava koostamist nõustava Creativity Lab OÜ juht.
Osalemisest palume teatada hiljemalt 21. aprilliks e-posti aadressile: triin.tarre@kehtna.ee
 
Kehtna Vallavalitsus