Vanaduspensioniealistel Ukraina sõjapõgenikel on võimalik taotleda oma pensioni väljamaksmist ka Eestis. Juba praegu makstakse Ukraina sõjapõgenikele toetust, et katta nende Ukraina pensioni ja...

Ukraina pensionieas sõjapõgenikel on võimalus lasta oma Ukraina pension maksta välja Eestis

Vanaduspensioniealistel Ukraina sõjapõgenikel on võimalik taotleda oma pensioni väljamaksmist ka Eestis. Juba praegu makstakse Ukraina sõjapõgenikele toetust, et katta nende Ukraina pensioni ja...

Kevadel avati üleriigilises digiregistratuuris uus lahendus Ajaleidja. Tänaseks on nutikat vastuvõtuaja otsijat kasutanud üle 1000 inimese. Eriarsti vastuvõtuaja broneerimine võib vahel...

Ajaleidjat on digiregistratuuris kasutanud tänaseks üle 1000 inimese

Kevadel avati üleriigilises digiregistratuuris uus lahendus Ajaleidja. Tänaseks on nutikat vastuvõtuaja otsijat kasutanud üle 1000 inimese. Eriarsti vastuvõtuaja broneerimine võib vahel...

Dementsusega inimeste lähedaste tugigrupp  28. juunil kell 17 Rapla Hooldekeskuses, Kuusiku tee 5   Kui su pereliikmel esinevad mäluhäired või dementsussündroom ja sa...

Dementsusega inimeste lähedaste tugigrupp T, 28. juunil kell 17

Dementsusega inimeste lähedaste tugigrupp  28. juunil kell 17 Rapla Hooldekeskuses, Kuusiku tee 5   Kui su pereliikmel esinevad mäluhäired või dementsussündroom ja sa...

Energiakulude hüvitamise  taotlusi perioodi eest september 2021 - aprill 2022 võetakse vastu kuni 12.06.2022   Hüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus...

Energiakulude hüvitamise taotlusi perioodi eest september 2021 - aprill 2022 võetakse vastu kuni 12.06.2022

Energiakulude hüvitamise  taotlusi perioodi eest september 2021 - aprill 2022 võetakse vastu kuni 12.06.2022   Hüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus...

Riigikogu võttis vastu tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatused, mille eesmärk on parandada perearstiabi kättesaadavust ja nimistute teenindamise järjepidevust. Noored perearstid...

Riigikogu võttis vastu seadusemuudatused perearstiabi kättesaadavuse parandamiseks

Riigikogu võttis vastu tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatused, mille eesmärk on parandada perearstiabi kättesaadavust ja nimistute teenindamise järjepidevust. Noored perearstid...

Anname teada, et KredEx avas 25.04.2022.a . lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 20.06.2022.a. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele , kus...

"Kodutoetus lasterikastele peredele" taotlusvoor- TÄHTAJA PIKENDAMINE

Anname teada, et KredEx avas 25.04.2022.a . lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 20.06.2022.a. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele , kus...

Head Raplamaa inimesed!   Kutsume teid osalema tervishoiuteenuste teemalises küsitluses.   Küsitluse eesmärgiks on saada maakonna elanikelt tagasisidet...

Rapla maakonna tervishoiuteenustega rahulolu küsitlus 2022

Head Raplamaa inimesed!   Kutsume teid osalema tervishoiuteenuste teemalises küsitluses.   Küsitluse eesmärgiks on saada maakonna elanikelt tagasisidet...

Sotsiaalkindlustusamet on saatnud tänaseks kõigile kohalikele omavalitsustele halduslepingud, mis võimaldavad sõjapõgenikele eluaseme kulude ühekordset hüvitamist ning tõlkekulude katmist. See...

Sotsiaalkindlustusamet sõlmib kohalike omavalitsustega sõjapõgenike eluaseme kulude hüvitamiseks halduslepinguid

Sotsiaalkindlustusamet on saatnud tänaseks kõigile kohalikele omavalitsustele halduslepingud, mis võimaldavad sõjapõgenikele eluaseme kulude ühekordset hüvitamist ning tõlkekulude katmist. See...

Järgmisest aastast muutub omavalitsustel lihtsamaks võimalike abivajavate peredeni jõudmine, paindlikumaks muutub raske ja sügava puudega lastele mõeldud tugiteenuste toetusfondi kasutamine...

Järgmisest aastast jõustuvad erivajadusega laste perede jaoks olulised muudatused ning maist lihtsustub abivahendite kättesaamine

Järgmisest aastast muutub omavalitsustel lihtsamaks võimalike abivajavate peredeni jõudmine, paindlikumaks muutub raske ja sügava puudega lastele mõeldud tugiteenuste toetusfondi kasutamine...

Omniva pakub võimalust kutsuda kirjakandja koju või tööle postiteenuste kasutamiseks oma elu- või asukohast lahkumata. Teenus on suunatud eelkõige maapiirkondades postiasutusest kaugemal...

Kutsu kirjakandja enda juurde!

Omniva pakub võimalust kutsuda kirjakandja koju või tööle postiteenuste kasutamiseks oma elu- või asukohast lahkumata. Teenus on suunatud eelkõige maapiirkondades postiasutusest kaugemal...

Tervisekassa alustab rinnavähi ennetuskampaaniaga „Ole oma rinna hoidja!", mille raames kutsutakse naisi rinnavähi sõeluuringule ning juhitakse tähelepanu, et varases staadiumis avastatud...

Roosa lindi kuu ehk rinnavähi ennetamise kampaania

Tervisekassa alustab rinnavähi ennetuskampaaniaga „Ole oma rinna hoidja!", mille raames kutsutakse naisi rinnavähi sõeluuringule ning juhitakse tähelepanu, et varases staadiumis avastatud...

Raplamaa kõik omavalitsused koostöös Rapla Perearstikeskuse ja Raplamaa Haiglaga  jätkavad projektis „Inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel", mida toetab...

Jätkame Raplamaal projektiga, mis aitab komplekssete vajadustega inimesi ja nende lähedasi

Raplamaa kõik omavalitsused koostöös Rapla Perearstikeskuse ja Raplamaa Haiglaga  jätkavad projektis „Inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel", mida toetab...

2020. aastal võitis Eesti õiguse korraldada iga-aastast ISPCAN (International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect) Euroopa kongressi, kuhu on oodata mitusada rahvusvahelist...

Lastekaitse Liit pakub noortele võimalust osaleda rahvusvahelise noortefoorumi korraldamises

2020. aastal võitis Eesti õiguse korraldada iga-aastast ISPCAN (International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect) Euroopa kongressi, kuhu on oodata mitusada rahvusvahelist...

Hea lapsevanem! Sinu haridusel on oluline mõju lapse tulevikule.   Kui Sul on mingil põhjusel jäänud omal ajal õpingud pooleli ja kaalud nende lõpetamist või...

Projekt "AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" Motivatsioonipakett väikelaste vanematele.

Hea lapsevanem! Sinu haridusel on oluline mõju lapse tulevikule.   Kui Sul on mingil põhjusel jäänud omal ajal õpingud pooleli ja kaalud nende lõpetamist või...

Anname teada, et KredEx avab 25.04.2022.a . lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 06.06.2022.a. Palume kodutoetuse taotlemise võimalusest teavitada oma...

"Kodutoetus lasterikastele peredele" taotlusvooru avamine

Anname teada, et KredEx avab 25.04.2022.a . lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 06.06.2022.a. Palume kodutoetuse taotlemise võimalusest teavitada oma...

Riigikogu võttis täna vastu sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) ja teiste seaduste muudatused, mis aitavad kaasa parema hoolekandelise abi pakkumisele, sealhulgas lihtsustavad inimeste asjaajamist...

Lapselapsed vabastatakse vanavanemate ülalpidamiskohustusest

Riigikogu võttis täna vastu sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) ja teiste seaduste muudatused, mis aitavad kaasa parema hoolekandelise abi pakkumisele, sealhulgas lihtsustavad inimeste asjaajamist...

11.04.2022 kell 18-20 Rapla Perekeskus Fookus / Piilupardi Mängutuba   Teema "Nutisõltuvus"   ATH tugigrupi igakuine kokkusaamine annab võimaluse kohtuda inimestega, kelle...

Raplamaa ATH tugigrupi kohtumine aprillis

11.04.2022 kell 18-20 Rapla Perekeskus Fookus / Piilupardi Mängutuba   Teema "Nutisõltuvus"   ATH tugigrupi igakuine kokkusaamine annab võimaluse kohtuda inimestega, kelle...

Alates 1. aprillist tõuseb pensionide indekseerimise tulemusel 44-aastase tööstaažiga inimese pension 595,35 euroni kuus ja rahvapensioni suurus kasvab 275 euroni. Indekseerimise tulemusel...

Aprillist tõusevad pensionid keskmiselt 7,9%

Alates 1. aprillist tõuseb pensionide indekseerimise tulemusel 44-aastase tööstaažiga inimese pension 595,35 euroni kuus ja rahvapensioni suurus kasvab 275 euroni. Indekseerimise tulemusel...

Peatselt jõustuvad vanemahüvitiste ja -puhkuste muudatused pakuvad nii senistele kui ka tulevastele lapsevanematele rohkem paindlikkust ja mugavust. Kõik riiklikud perehüvitised ja -puhkused on...

1. aprillil jõustuvad vanemahüvitiste ja vanemapuhkuste süsteemi muudatused pakuvad peredele rohkem paindlikkust

Peatselt jõustuvad vanemahüvitiste ja -puhkuste muudatused pakuvad nii senistele kui ka tulevastele lapsevanematele rohkem paindlikkust ja mugavust. Kõik riiklikud perehüvitised ja -puhkused on...

Valitsus kinnitas tänavuse pensionitõusuks 7,9%, mis suurendab 44-aastase staažiga inimese vanaduspension enam kui 42 eurot. Selleks vajaliku pensioniindeksi suuruseks kinnitati 1,079. ...

Valitsus kinnitas tänavuse pensionitõusu

Valitsus kinnitas tänavuse pensionitõusuks 7,9%, mis suurendab 44-aastase staažiga inimese vanaduspension enam kui 42 eurot. Selleks vajaliku pensioniindeksi suuruseks kinnitati 1,079. ...