Kehtna Vallavalitsuse Ukraina tugiisik Annika Rannamets tel 5191 5616.

« Tagasi

Rahanduskomisjon toetab Ukraina toetuste maksuvabastust

Riigikogu rahanduskomisjon vaatas oma tänasel istungil läbi maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (ehitustööde andmete esitamine) eelnõule (506 SE) teiseks lugemiseks laekunud muudatusettepanekud. Komisjon otsustas viia eelnõusse tulumaksuseaduse muutmine, et tagada Ukraina toetuste maksuvabastus.

Menetluses oleva eelnõuga nähakse ette kohustuslik töövõtuahela ning ehitusplatsil viibitud aja kindlaks määramine ehitussektoris. Peamiseks kohustatud isikuks on peatöövõtja, kellel on lisaks alltöövõtja tuvastamise kohustusele ka kohustus kinnitada MTA veebikeskkonnas eeltäidetud andmetele tuginedes aruandekohustusega hõlmatud ehitustööd ja esitada ehitustööde tellija andmed.

Rahanduskomisjoni esimees Andrei Korobeinik selgitas, et komisjon otsustas täiendada nimetatud eelnõu tulumaksuseaduse muudatustega, et võimaldada maksuvabalt teha annetusi Ukrainale seaduses nimetud ühingute kaudu. Teema on väga aktuaalne ja vajab kiiret käsitlemist, et luua paremad võimalused Ukraina inimeste abistamiseks sõjaolukorras.

„Eelnõu näeb ette vabastada 31. detsembrini 2022 tulumaksust residendist juriidiliste isikute poolt Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse säilitamiseks ning sihtotstarbeliselt humanitaarabi andmiseks ja korraldamiseks tehtud annetused ja kingitused," märkis Korobeinik.

Ta lisas, et eelnõus nimetakse annetuste vahendamiseks konkreetsed ühingud, milleks on MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo, Ukraina Kultuurikeskus, Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, Eesti Punane Rist, Päästeliit ja Rotary Klubi Tallinn Vanalinn, kellele on kindlal sihtotstarbel tehtavad kingitused ja annetused maksuvabad, kuivõrd läbi koordineeritud ja sihistatud tegevuse on võimalik abi kõige otstarbekam adresseerida.

Arutelu all olid Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni ja Rahandusministeeriumi ettepanekud ning Isamaa fraktsiooni esitatud asjaomane eelnõu. Kõik algatused Ukraina toetuseks kandsid ühist eesmärki, kuid erinesid mõnevõrra ulatuse ja tehniliste lahenduste poolest.


Rahanduskomisjoni aseesimees Aivar Kokk märkis, et ühingute piiritlemine võimaldab Maksu- ja Tolliametil ka ilma halduskoormuse olulise suurenemiseta kontrollida tehtud annetuste sihtotstarbelist kasutamist. „Kui juriidiline isik soovib Ukraina toetamiseks teha piirmäärast suuremat kingitust või annetust, siis ei ole tal võimalik seda kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksuvabalt teha," selgitas Kokk. Ta lisas, et muudatus kehtestatakse üksnes Ukrainale tehtavatele annetustele ja kingitustele, kuna eelnõu koostamise hetkel kehtivat olukorda arvesse võttes ei ole vajalik laiendada abi saavate riikide ringi.

Muudatus on vajalik, sest kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt võib tekkida olukord, kus juriidiline isik peab tehtud kingituse või annetuse pealt tasuma riigile tulumaksu. Selle põhjuseks on asjaolu, et tulumaksuseaduse § 49 lõike 2 kohaselt on tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevatele ühingutele tehtud kingitused ja annetused tulumaksuvabad üksnes juhul, kui need ei ületa 3% maksumaksja poolt tehtud sotsiaalmaksuga makstud väljamaksete summast või 10% maksumaksja viimase aasta kasumist.

Rahanduskomisjonis tehtud muudatuse kohaselt on eelnõu pealkiri maksukorralduse seaduse muutmise (ehitustööde andmete esitamine) ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE). Eelnõu teine lugemine on täiskogu istungil 16. märtsil.


Häirekeskuse riigiinfo telefon 1247 on valmis andma inimestele infot Ukrainaga seotud küsimustes. Konsulaarabi küsimustes on Ukrainas viibivatele Eesti kodanikele kontaktiks ööpäev läbi avatud konsulaarabi telefon +372 5301 9999. Riigiinfo telefoni number välismaalt helistades on +372 600 1247.
Meie eesmärk on, et keegi ei jääks oma mure ja küsimustega üksi ning isegi siis, kui operaatorid kohe vastata ei oska, leiame need vastused ja helistame tagasi.

 

Eesti Pagulasabi kodulehelt leiad võimalused kuidas sina saad aidata. Võimalus on hakata vabatahtlikuks või täita oma pakkumine nende kodulehel

Ukrainas on puudus toidust, meditsiini- ja hügieenitarvetest; katkendlik on elanike varustamine vee, elektri ja küttega. Hävinud on kodud, inimesed on peavarjuta. Kogume annetusi Ukraina elanike toetuseks, kohapeal abistamiseks. Ukrainas tegutseb 3000 punaristlast Ukraina Punasest Ristist ja 600 inimest Rahvusvahelisest Punase Risti Komiteest.

Annetuse saab teha ka ülekandega: Eesti Punane Rist MTÜ, EE742200001180001436, selgitus Ukraina.

Või veebilehelt.

Eesti Punane Rist on tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirjas.