Kehtna Vallavalitsuse Ukraina tugiisik Annika Rannamets tel 5191 5616.

« Tagasi

Ajutise kaitse elamisloa pikendamisest

  • Ajutise kaitse elamisloa pikendamise taotluse saab kolm kuud kuni üks kuu enne elamisloa kehtivuse lõppu PPA iseteeninduses asylum.politsei.ee.
  • Juhul, kui ajutise kaitse elamisluba on juba kehtetuks muutunud, siis saab ajutise kaitse pikendamise taotlust esitada vaid PPA teeninduses.
  • Taotlemise juures küsitakse isikukoodi ja elamisloakaardi andmeid. Lisaks tuleb taotlemisel märkida, millises PPA teeninduses soovitakse oma uus elamisloakaart kätte saada.
  • Osade taotluste puhul võidakse paluda lisaandmete esitamist või PPA teenindusse tulekut. Nende taotlejatega võetakse individuaalselt ühendust.
  • Ajutise kaitse pikendamise taotlemiseks peab inimese elukoht olema registreeritud. Eestisse registreeritud elukoht annab meile kinnituse, et ajutist kaitset sooviv inimene viibib ka reaalselt Eestis.
  • Riik soovib, et ajutise kaitse omanikud saaksid Eestis viibimise ajal edukalt hakkama. Selleks peab iga ajutise kaitse saaja läbima kohanemisprogrammi, tööealised inimesed peavad käima tööl või registreerima ennast töötuna ning lapsevanema kooliealised lapsed peavad käima koolis.
  • Ajutise kaitse elamisloa pikendamine on Ukraina kodanikule tasuta. Taotlemisel tuleb märkida, millises PPA teeninduses soovitakse oma uus elamisloakaart kätte saada. Kui pärast taotluse esitamist soovitakse muuta dokumendi kättesaamiskohta, tuleb selle eest maksta.
  • Ajutise kaitse omamine ega pikendamine ei ole kohustuslik. Kõikidel Ukraina kodanikel on õigus Eestis edasi viibida ja elada ka ilma ajutist kaitset taotlemata, kuid sel juhul puuduvad elamisluba ja sellega kaasnevad sotsiaalsed garantiid (nt Haigekassa ja Töötukassa pakutavad hüved).

Подавайте клопотання щодо продовження посвідки на проживання на основі тимчасового захисту не раніше, ніж за три місяці до закінчення терміну дії посвідки на проживання. 

Термін дії тимчасового захисту, наданого Естонською Республікою громадянам України, становить один рік.

Клопотання щодо продовження посвідки на проживання на основі тимчасового захисту можна подати в період від трьох місяців до одного місяця до закінчення терміну дії посвідки на проживання в самообслуговуванні ДППО asylum.politsei.ee.

Додаткову інформацію щодо продовження посвідки на проживання на основі тимчасового захисту можна знайти тут.


Häirekeskuse riigiinfo telefon 1247 on valmis andma inimestele infot Ukrainaga seotud küsimustes. Konsulaarabi küsimustes on Ukrainas viibivatele Eesti kodanikele kontaktiks ööpäev läbi avatud konsulaarabi telefon +372 5301 9999. Riigiinfo telefoni number välismaalt helistades on +372 600 1247.
Meie eesmärk on, et keegi ei jääks oma mure ja küsimustega üksi ning isegi siis, kui operaatorid kohe vastata ei oska, leiame need vastused ja helistame tagasi.

 

Eesti Pagulasabi kodulehelt leiad võimalused kuidas sina saad aidata. Võimalus on hakata vabatahtlikuks või täita oma pakkumine nende kodulehel

Ukrainas on puudus toidust, meditsiini- ja hügieenitarvetest; katkendlik on elanike varustamine vee, elektri ja küttega. Hävinud on kodud, inimesed on peavarjuta. Kogume annetusi Ukraina elanike toetuseks, kohapeal abistamiseks. Ukrainas tegutseb 3000 punaristlast Ukraina Punasest Ristist ja 600 inimest Rahvusvahelisest Punase Risti Komiteest.

Annetuse saab teha ka ülekandega: Eesti Punane Rist MTÜ, EE742200001180001436, selgitus Ukraina.

Või veebilehelt.

Eesti Punane Rist on tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirjas.