Huvitegevuse toetus MTÜ-le ja allasutustele

Kuna toetuse vahendid pärinevad riiklikust huvihariduse ja huvitegevuse toetusest omavalitsustele ning vahendeid eraldati käesoleval 2022. aastal väga palju vähem kui möödunud aastatel, siis Kehtna Vallavalitsuse 3.05.2022 a. otsuse kohaselt 2022. aasta kevadel taotlusvooru välja ei kuulutata.