Tähtsad telefoninumbrid

 

Hädaabi (tuletõrje, päästeteenistus, kiirabi, vetelpääste, politsei)
Telefon 112
   
Üleriigiline kriisitelefon 1247  
   
Mürgistusteabekeskus 16662
   
Lasteabitelefon 116111
   
Ohviabi kriisitelefon 116006
   
Lääne-Eesti Päästekeskus Raplama Päästeosakonda
Telefon 489 2010
Aadress Kevade 10, Rapla 79520
   
Kehtna Päästekomando
Telefon 509 5900
Eno Hermann 5346 0886
Aadress Staadioni tn 13a, Kehtna 79001
E-post pritsimaja@kehtna.ee
   
Lokuta Vabatahtlik Tuletõrje Selts
Telefon 5308 1430
Aadress Lokuta 79006
   
Kesk-Eesti politseijaoskond
Piirkonnapolitseinik Kristel Teets
Telefon 489 2929; 5329 2044
E-post kristel.teets@politsei.ee
   
Piirkonnapolitseinik Jaan Sildoja
Telefon 489 2908; 5303 6804
E-post jaan.sildoja@politsei.ee

 

Raplamaa korstnapühkijad

Nimi Kontakt
E-post
Ardi Pihlakas 527 7258 ardi.pihlakas@gmail.com
Tarmo Vain 510 4961 tarmo.vain@rescue.ee; vaint@hot.ee
Pepe Sussen 558 8671 pepe.sussen@gmail.com; pepe@potipoiss.ee
Jaanus Vassil   5656 1738 jaanus.vassil@gmail.com
Jaak Juhken 527 7764  
Peep Sõber 5650 5189 korstnasober@gmail.com

 

Eesti Korstnapühkijate Koda https://www.korsten.ee/