Valimised 2017

Kehtna vallas korraldab valimisi Kehtna vallasekretär Maire Pettai, email maire.pettai@kehtna.ee, telefon 489 8821, mobiiltelefon 585 42344.

Kehtna valla valimiskomisjon kontrollib hääletustulemused 4. märtsil kell 10.00 Kehtna Vallavalitsuse, Pargi tn 2, saalis

 

 

 

 

RIIGIKOGU VALIMSED 2019

Valimisjaoskondade hääletamisruumide asukohad ja kontaktid Kehtna vallas on järgmised:

1) valimisjaoskond nr 1 – Valtu Seltsimaja, aadressil Männiku tänav 8, Kaerepere alevik, Kehtna vald, Rapla maakond. Valimisjaoskonna asukoht eelhääletamise esimesel ja teisel päeval ning valimispäeval on Valtu Seltsimajas ja kolmandal eelhääletamise päeval Ingliste Rahvaraamatukogus aadressil Kooli, Ingliste küla, Kehtna vald, Rapla maakond.

Komisjoni esimees Tõnu Teder

Telefon 5411 0325

2) valimisjaoskond nr 2 – Eidapere Kultuurikeskus aadressil Tallinna mnt 23b, Eidapere alevik, Kehtna vald, Rapla maakond.

Komisjoni esimees Helgi Randla

Telefon 541 10326

3) valimisjaoskond nr 3 - Lelle Rahvaraamatukogu aadressil Viljandi mnt 46, Lelle alevik, Kehtna vald, Rapla maakond;

Komisjoni esimees Mariina Madisson

Telefon 5411 0327

4) valimisjaoskond nr 4 - Kehtna Klubi aadressil Lasteaia tänav 5a, Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond. Valmisjaoskonna asukoht eelhääletamise esimesel ja teisel päeval ning valimispäeval on Kehtna Klubis ja kolmandal eelhääletamise päeval Keava Rahvaraamatukogus aadressil Kooli tänav 1 a, Keava alevik, Kehtna vald, Rapla maakond.

Komisjoni esimees Kalev Türk

Telefon 5411 0328

Valimisjaoskond korraldab eelhääletamist ka väljaspool elukohta ning teenindab valijaid, kelle elukoht on rahvastikuregistris Kehtna valla täpsusega

5) valimisjaoskond nr 5 - Järvakandi Kultuurihall, 1.Mai tänav 1, Järvakandi alev, Kehtna vald, Rapla maakond

Komisjoni esimees Lauri Hollo

Telefon 5411 0329

Valimisjaoskond korraldab eelhääletamist ka väljaspool elukohta.

 

Valija meelespea:

EELHÄÄLETUSPÄEVAD kell 12.00-20.00

25. VEEBRUAR

26. VEEBRUAR

27. VEEBRUAR

VALIMISPÄEV kell 9.00-20.00

3. MÄRTS

ELEKTROONILINE HÄÄLETAMINE

21. VEEBRUARI KELLA 9.00 KUNI 27. VEEBRUARI KELLA 18.00ni

KODUS HÄÄLETAMINE

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma kodus. Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval
3. MÄRTSIL.

Avaldusi võtavad vastu Kehtna Vallavalitsus ja jaoskonnakomisjonid. Valimispäeval võetakse taotlusi vastu kella 14.00ni. Kodus hääletamise taotlust saab edastada ka telefoni teel elukohajärgsele valimisjaoskonnale, seda ainult valimispäeval 9.00-14.00.

Avalduses märkida:

  1. Ees- ja perekonnanimi (selgelt loetav)
  2. Isikukood
  3. Aadress
  4. Telefon
  5. Kodus hääletamise põhjus

Põhjendatud taotlus on näiteks: terviseseisund, kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluse puudumine.

Kehtna valla valimisjuht vallasekretär Maire Pettai 489 8821, 5854 2344, e-mail: maire.pettai@kehtna.ee

      Valimisjaoskondade telefonid on sisse lülitatud alates 25.02.2018.

 

Valimistel on igal häälel jõud

Priit Vinkel, riigi valimisteenistuse juht

Veebruari lõpus ja märtsi alguses valime uue Riigikogu koosseisu. Suuri muudatusi valija jaoks seekord ei ole – valimisperiood on ikka kümme päeva, hääletada saab nii jaoskonnas kui ka juba kümnendat korda elektrooniliselt. Kuid mõnele olulisele punktile tahan siiski tähelepanu juhtida.

Valimisjaoskondi on tänavu vähem kui 2017. aasta kohalikel valimistel (vastavalt 557 ja 451), mistõttu tasub varakult välja selgitada, kus täpsemalt teie kodujaoskond asub. Vajadusel tuleb appi kaardirakendus, mille leiate aadressilt kaart.rahvastikuregister.ee. Neljal esimesel eelhääletamise päeval, 21.-24. veebruarini paikneb enamik jaoskondi maakonnakeskuste kaubamajades ja teistes populaarsetes paikades. Seega, kui valik on langetatud, on vormistamine mugav ja lihtne. Samuti oleme julgustanud kohalikke omavalitsusi tegema mobiilseid valimisjaoskondi – ehk et 25.-27. veebruarini, kui kõik jaoskonnad on avatud, toimuks hääletamine ühel päeval näiteks valla ühe küla kultuurimajas, teisel päeval aga teise küla raamatukogus.               

Riigikogu valimistel on 12 ringkonda, valija saab hääletada vaid kandidaadi poolt, kes on üles seatud tema ringkonnas. Ringkonnad määratakse rahvastikuregistris oleva aadressi alusel 1. veebruari seisuga. Kui elukohaandmetega tekib probleeme, on nende kordategemine lihtne – uue aadressi saab vormistada paari minutiga eesti.ee veebilehel, samuti võib pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti teel.

Korraldajatena on meie jaoks tähtis, et valimiste läbiviimine oleks sujuv ning seda ei mõjutaks kõrvalised tegurid. Erinevate riikide kogemusele toetudes, kus valimisi on püütud mõjutada sotsiaalmeedias levivate valeuudiste ja kandidaatide meiliserveritesse sissemurdmisega, oleme selgitanud küberturvalisuse tähtsust. Soovime ennetada ja varakult märgata, kui levib valeinfo või muu valimiste läbiviimist takistav teave. Teeme koostööd erakondade ja kandidaatidega, et ka nemad suhtuksid tõsiselt oma seadmete, veebilehtede ja meiliaadresside turvalisse käsitlemisse. Üldse on „koostöö" märksõna, millega annab palju ära teha – meiega koos aitavad valimisi läbi viia oma valdkonna asjatundlikud asutused, kes on abiks nii jõu kui ka nõuga.

Riigikogu valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril. E-hääletamine algab neljapäeval, 21. veebruaril kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni kolmapäeva, 27. veebruari kella 18-ni.  Hääletada saab aadressil www.valimised.ee. Tuletan meelde, et valija peab veenduma, et tema arvuti on korras ning ID-kaardi ja koodide andmine teiste inimeste kätte ei ole lubatud. Elektroonilist häält on võimalik eelhääletamise ajal muuta, sel juhul jääb kehtima hilisem hääl. Kui valija soovib ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält enam muuta ei saa.

Nelja päeva jooksul, 21.-24. veebruarini saab olenemata elukohast hääletada maakonnakeskustes. 25.-27. veebruarini on avatud kõik 451 jaoskonda, samuti on igas maakonnas avatud vähemalt üks jaoskond, kus saab hääletada väljaspool elukohta. Valimispäeval, 3. märtsil on kõik jaoskonnad avatud kella 9 – 20, siis saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.

Riigikogu valimised on aeg, millal saab oma hääle kuuldavaks teha. Valimistel on igal häälel jõud!