Vallavalitsuse ametnike palgamäärad

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Lisaks on graafikute ja kokkuvõtetena näha info minuomavalitsuse kodulehelt