Lõppenud tööpakkumised

« Tagasi

Kehtna Vallavalitsus ootab oma meeskonda tööle VOLIKOGU SEKRETÄR-ANDMEKAITSESPETSIALISTI

Teenistusülesanneteks on Kehtna Vallavolikogu ja Kehtna Vallavalitsuse istungite ning komisjonide koosolekute protokollimine ning tehnilise teenindamise tagamine, volikogu pädevusse kuuluvate küsimuste lahenduste ja õigusaktide avalikkusele kättesaadavaks tegemine ning andmekaitsealase tegevuse korraldamine.

Ametikoht: avalik teenistus, ametnik

Koormus: täistööaeg

Asukoht: Pargi 2, Kehtna alevik

Teenistusse astumise aeg: NOVEMBER 2022

Põhilised teenistusülesanded:

 • volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollimine ning õigusaktide vormistamine;
 • vallavalitsuse istungite protokollimine ning õigusaktide vormistamine;
 • personalialaste käskkirjade vormistamine ja edastamine;
 • töötamise registri ja huvide deklaratsioonide registri haldamine;
 • andmekaitsespetsialisti ülesannete täitmine vastava tunnistuse olemasolul.

Haridusnõue: asjaajamisalane kesk-eriharidus või keskharidus ning asjaajamisalane täienduskoolitus.

Kandidaadilt eeldatakse

 • õppimisvalmidust ja uuendusmeelsust;
 • kohuse- ja vastutustunnet;
 • iseseisvust ja otsustusvõimet;
 • koostöövõimet meeskonnas;
 • väga head eesti keele oskust nii suuliselt kui kirjalikult;
 • vähemalt B-kategooria juhtimisõigus.

Kasuks tuleb:

 • töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
 • väga hea suhtlemis- ja väljendamisoskus.

 

Omalt poolt pakume:

 • 35 kalendripäeva puhkust;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • paindlikku tööaega;
 • isikliku sõiduki kasutamise hüvitamist;
 • erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste;
 • toetavat meeskonda.

 Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus koos motivatsioonikirjaga;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad.

 

Dokumendid saata hiljemalt 26. oktoobriks 2022.a, kella 17.00ks digitaalselt allkirjastatuna Kehtna  Vallavalitsusele kehtna@kehtna.ee. Lisainfo vallasekretär Maire Pettai
tel. (+372 58542344)

Ametijuhend