Lõppenud tööpakkumised

« Tagasi

Kehtna Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Kehtna Raamatukogu DIREKTORI ametikohale

Kehtna Raamatukogu direktori juhtida on Kehtna Raamatukogu, mille struktuuri kuuluvad Järvakandi, Eidapere, Lelle, Valtu ja Ingliste haruraamatukogud ning Keava välisteeninduspunkt.
 
Peamised tööülesanded:
 • raamatukogu töö korraldamine ja juhtimine,
 • raamatukogu tegevuse juhtimine ja korraldamine,
 • kaasaegse ja kvaliteetse lugejateeninduse tagamine,
 • näituste korraldamine, ürituste ja koolituste ettevalmistamine ja läbiviimine,
 • kogude korrashoid ja kujundamine,
 • valdkonnaga seotud projektitegevuse korraldamine ja juhtimine,
 • koostöö korraldamine valla hallatavate asutustega, vallas tegutsevate kultuuriseltside, -ühenduste ja teiste organisatsioonidega.
 
Nõuded kandidaadile:
 • kõrgharidus raamatukogunduse või infoteaduse alal või selle omandamine või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni,
 • hea arvuti kasutamise oskus,
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus ja juhtimisõiguse olemasolu.
 
Edukal kandidaadil on:
 • raamatukogualane töökogemus,
 • väga heal tasemel eesti keele oskus kõnes ja kirjas (kasuks tuleb võõrkeelte oskus),
 • väga hea suhtlemis-, väljendus- ja meeskonnatöö oskus,
 • algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ning nende rakendamisel,
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus, sealhulgas teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel.
 
Kasuks tuleb:
 • projektitöö ja ürituste korraldamise kogemus.
 
Pakume: 
 • põnevat ja vastutusrikast tööd arenevas valdkonnas,
 • sõbralikku ja pühendunud meeskonda,
 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi.
 
Tingimused:
Ametikohale kandideerijal palume esitada:
 • sooviavaldus, 
 • elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik),
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad 
 • kandidaadi soovil muud dokumendid 
hiljemalt 21. augustiks 2022 Kehtna Vallavalitsuse e-posti aadressile kehtna@kehtna.ee.
 
Lisainfo: abivallavanem Katrin Velleste, telefon 509 8853, e-mail katrin.velleste@kehtna.ee .
 
Tööle asumine esimesel võimalusel.