Külad

Kehtna valla külavanema märk
 
Kehtna vallas asub 1 alev, 5 alevikku ja 43 küla. Ühiskondlik-poliitilised muutused, tootmissuhete ümberkorraldamine maal ja ka inimeste elulaadis toimunud seniste tavade ning soovide muutumine on aastakümnete jooksul mõjutanud rahvastiku paiknemist valla territooriumil. Koos sellega asendusid kunagised keskused uutega, suurmajandite tingimustes suurenesid perspektiivituks kuulutatud äärealad.

 

Kehtna valla elanikkonnale võib eristada seitse tõmbekeskust – avalike teenuste tarbimise ja ka töölkäimise kohad, mis koos ümbritsevate omakandi küladega moodustavad nn. kandi – elanike sisemisel ühtlustundel ja piirkondlikul samastumisel põhinevad väiksemad piirkonnad:
 
 • Eidapere
 • Ingliste
 • Järvakandi
 • Kaerepere
 • Keava
 • Kehtna
 • Lelle
 
Ametlikult on valitud järgmised vanemad:
 
 • Eidapere alevik - Arne-Rannus Kaasma
 • Hiie küla - Reimo Aas
 • Ingliste küla- Kaisa Vahtmäe
 • Kalbu küla - Rait Verrev
 • Keava alevik - Seily Sõgel-Raid
 • Kehtna alevik - Tõnis Blank
 • Kumma küla - Kaja Kinkar
 • Käbiküla - Mehis Oidsalu
 • Kärpla küla - Erki Siitan
 • Lau küla - Aare Hindremäe
 • Linnaaluste küla - Illar Olesk
 • Lokuta küla- Jaak Jõeveer
 • Metsaääre küla - Katrin Velleste
 • Nõlva küla - Airika Troost
 • Pae küla - Katrin Bortnik
 • Paluküla - Lauri Mölder
 • Põrsaku küla - Arne Ojasalu
 • Rõue küla - Mati Kutser
 • Saidapere - Kadi Lee
 • Saunaküla - Raivo Rebane
 • Valtu-Nurme küla - kohusetäitja alates 14.09.22 Enel Hakmann

 

 

 

Uudised

Paluküla puhkekeskusesse planeeritakse teenindushoonet

MTÜ Lumider esitas teenindushoone projekti LEADER-i meetmesse „ELUKESKKONNA JA MAALEU PÕHITEENUSTE KVALITEEDI TÕSTMINE". Planeeritav multifunktsionaalne teenindushoone on mõeldud avalikuks kasutamiseks. Seal saab vahetada riideid, pesta ning valmistuda matkaks. Lisaks saab hoones korraldada kogukonna üritusi ja koosolekuid. Ruumid toimiksid ka Paluküla turismiinfopunktina. Teenindushoone on mõeldud kohaliku kogukonna, Kehtna ja Rapla valla elanike ning teiste Paluküla külastajate heaks ja kasutuseks.

Planeeritava teenindushoone asukohaks on endise Liivaku talu varemed. Kinnistu ei asu muinsuskaitse sihtkaitsevööndis ja seetõttu Muinsuskaitseameti kooskõlastust pole vaja. Kuna kinnistu asub Kõnnumaa maastikukaitsealas, siis vastav Keskkonnaameti nõusolek on küsitud. Koos piirkonna vabatahtlikega planeeritakse ka korrastada ja konserveerida kinnistul säilinud maakivist seinad ja luua terrass.

02.01.2022 toimus Paluküla kogukonna koosolek, kus toimus hääletamine hoone vajaduse kohta. Hoone rajamise poolt oli 20 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 4 häält, 1 jättis hääletamata.

Kehtna Vallavolikogu arutab antud teemat 26.01.2022 istungil.

Leader-meetme vastust toetuse kohta on eeldatavasti oodata aprillikuus.