Külad

Kehtna valla külavanema märk
 
Kehtna vallas asub 1 alev, 5 alevikku ja 43 küla. Ühiskondlik-poliitilised muutused, tootmissuhete ümberkorraldamine maal ja ka inimeste elulaadis toimunud seniste tavade ning soovide muutumine on aastakümnete jooksul mõjutanud rahvastiku paiknemist valla territooriumil. Koos sellega asendusid kunagised keskused uutega, suurmajandite tingimustes suurenesid perspektiivituks kuulutatud äärealad.

 

Kehtna valla elanikkonnale võib eristada seitse tõmbekeskust – avalike teenuste tarbimise ja ka töölkäimise kohad, mis koos ümbritsevate omakandi küladega moodustavad nn. kandi – elanike sisemisel ühtlustundel ja piirkondlikul samastumisel põhinevad väiksemad piirkonnad:
 
 • Eidapere
 • Ingliste
 • Järvakandi
 • Kaerepere
 • Keava
 • Kehtna
 • Lelle
 
Ametlikult on valitud järgmised vanemad:
 
 • Eidapere alevik - Arne-Rannus Kaasma
 • Hiie küla - Reimo Aas
 • Ingliste küla- Kaisa Vahtmäe
 • Kalbu küla - Rait Verrev
 • Keava alevik - Seily Sõgel-Raid
 • Kehtna alevik - Tõnis Blank
 • Kumma küla - Koidu Archipov
 • Käbiküla - Mehis Oidsalu
 • Kärpla küla - Erki Siitan
 • Lau küla - Aare Hindremäe
 • Linnaaluste küla - Illar Olesk
 • Lokuta küla- Jaak Jõeveer
 • Metsaääre küla - Katrin Velleste
 • Nõlva küla - Airika Troost
 • Pae küla - Katrin Bortnik
 • Paluküla - Lauri Mölder
 • Põrsaku küla - Arne Ojasalu
 • Rõue küla - Mati Kutser
 • Saidapere - Kadi Lee
 • Saunaküla - Raivo Rebane
 • Valtu-Nurme küla - kohustäitja alates 14.09.22 Enel Hakmann

 

 

 

Uudised

« Tagasi

Mittetulundusühingute projektide toetamise 2022. aasta kevadvooru tulemused

Kehtna valla MTÜ-de projektitoetuste jagamise 2022. aasta kevadvooru laekus kokku 8 projekti. Kevadvoorus jaotatavad toetused olid mõeldud valla MTÜ-de 2022. aasta investeeringute ja tegevuste toetamiseks ja suuremate projektide omaosaluste katmiseks.


Mittetulundusühingute projektide toetused otsustati määrata 8 projektile:
• MTÜ Järvakandi Pääste projekt „Palliplatsi rekonstrueerimise I etapp Järvakandis" saab toetust
1500 eurot.
MTÜ Meie Lelle projekt „Lelle ajaloopingid" saab toetust 250 eurot.
MTÜ Töömaja projekt „Töömaja pagariäri Järvakandi kogukonnamaajas" saab toetust 2500 eurot.
MTÜ FC Lelle projekt „Murutraktor Lelle kogukonnale" saab toetust 1000 eurot.
MTÜ Arendusselts Koduaseme projekt „Kaerepere 610. aastapäeva tähistamine kodukandipäevana" saab toetust 600 eurot.
MTÜ Linnaaluste küla perenaiste seltsi projekt „Kooliteatrite suvekool Raplamaal" saab toetust 500 eurot. Sama taotleja projekt „Pärimuskultuuri suvekool „Esivanemate jälgedes" saab toetust 950 eurot.
MTÜ Keava Haridus- ja Kultuuriseltsi projekt „Keava 2022" saab toetust 525 eurot.


Toetatavad tegevused peavad olema teoks tehtud 2022. aasta lõpuks.

Mittetulundusühingud saavad teavitused paari päeva jooksul ja lepingud sõlmitakse 10. maiks.


Jätkuvalt juhime kõikide valla mittetulundusühingute tähelepanu, et Kehtna valla kodulehel on nähtav projektitoetuste taotlusvõimaluste koondtabel.
Koondtabelisse on kantud kõik teadaolevad projektide taotlusvoorud ja nende tähtajad.
Tabelit korrigeeritakse iga kuu. Kui meie MTÜ-d leiavad, et tabelist on puudu mõned projektide toetusvoorud, siis palume sellest teada anda meilile katrin.kuum@kehtna.ee