Kantselei

Nimi

Ametikoht

Telefon ja e-post

Kairi Schumann

Ametijuhend

vallasekretäri abi   

5348 0602
kairi.schumann@kehtna.ee 

Maire Pettai

Ametijuhend

vallasekretär

5854 2344
maire.pettai@kehtna.ee

Andi Liblikman

Ametijuhend

jurist

5303 6380
andi.liblikman@kehtna.ee

Lauri Hollo

Ametijuhend

arvutispetsialist

5344 2329
lauri.hollo@kehtna.ee

Triin Tarre

Ametijuhend

volikogu sekretär

5304 1828
triin.tarre@kehtna.ee

Seily Sõgel-Raid

Ametijuhend

kommunikatsioonispetsialist

5330 5125
seily@kehtna.ee

 

 

Nimi Ametikoht Telefon ja e-post
Tanel Viks

vallavanem

5346 2298
tanel.viks@kehtna.ee

Varri Väli

Ametijuhend

arendusjuht

503 6104
varri.vali@kehtna.ee

Katrin Kuum

Ametijuhend projektispetsialist

Ametijuhend t. koordinaator

projektispetsialist ja teenuspunkti koordinaator (Järvakandi)

5330 9712
katrin.kuum@kehtna.ee

 

Finantsosakond

Nimi Ametikoht Telefon ja e-post

Marika Ojaperv

Ametijuhend

finantsjuht

5309 9451
marika.ojaperv@kehtna.ee

Riina Pruuli

Ametijuhend

pearaamatupidaja

5352 5703
riina.pruuli@kehtna.ee

Terje Makarov

Ametijuhend

raamatupidaja

puhkusel 18.–24.09

5900 0326
terje.makarov@kehtna.ee

Ruth Gilden

Ametijuhend

raamatupidaja

5352 2485
ruth.gilden@kehtna.ee

Anne Tael

Ametijuhend

raamatupidaja

5385 8182
anne.tael@kehtna.ee

 

Haridus- Kultuuri ja Sotsiaalosakond

 

Nimi Ametikoht Telefon ja e-post

Rynaldo Puusep

Ametijuhend

abivallavanem

509 8853

rynaldo.puusep@kehtna.ee

Maret Salumäe

Ametijuhend

haridus- ja kultuuritööspetsialist ja andmekaitsespetsialist

5750 1325
maret.salumae@kehtna.ee

Killu Sika

Ametijuhend

spordi- ja noorsootööspetsialist

5304 8818

killu.sika@kehtna.ee

Kristina Solman 

Ametijuhend

sotsiaaltööspetsialist

puhkusel 11.–24.09

5333 9978
kristina.solman@kehtna.ee

Ene Seinpalu

Ametijuhend

sotsiaaltööspetsialist

5342 2801
ene.seinpalu@kehtna.ee

Ragne Rahe

Ametijuhend

sotsiaaltööspetsialist

528 2141
ragne.rahe@kehtna.ee

Ege Vonbret-Tosin

Ametijuhend

lastekaitsespetsialist

5300 2894
ege.vonbret@kehtna.ee

Karmen Metssalu

Ametijuhend

lastekaitsespetsialist 

5304 1808
karmen.metssalu@kehtna.ee

 

Majandusosakond

 

Nimi Ametikoht Telefon ja e-post

Margit Pärna

Ametijuhend

majandusosakonna juht

5346 1343
margit.parna@kehtna.ee

Hans-Jürgen Schumann

Ametijuhend

ehitusspetsialist

5625 6130
hans-jyrgen.schumann@kehtna.ee

Ene Sulg

Ametijuhend

maakorraldusspetsialist  

5875 7032
ene.sulg@kehtna.ee

Villu Pihlakas 

Ametijuhend

taristu- ja geoinfospetsialist

puhkusel 18.–24.09

5361 9303
villu.pihlakas@kehtna.ee

Tiina Satsi

Ametijuhend

registri- ja ehitusspetsialist

5304 0923
tiina.satsi@kehtna.ee

Mario Piirmets

Ametijuhend

keskkonnaspetsialist

5332 1210
mario.piirmets@kehtna.ee