Kehtna valla üldiseloomustus

Kehtna vald paikneb Kesk-Eestis Rapla maakonna lõunaosas. Valla halduskeskus on Kehtna alevikus. 2017. aasta haldusreformiga moodustus uus Kehtna vald Järvakandi ja Kehtna valla ühinemisel.

Valla pindala on ca 512 km2, sellest haritavat maad 27%, metsa 55%, ülejäänud elamu- ja tootmishoonete maa, sood ja rabad. Põhjast lõunasse on valla pikkus ligi 40 kilomeetrit, idas läände ligi 15 kilomeetrit. Vald piirneb Rapla, Märjamaa, Põhja-Pärnumaa ja Türi valdadega.

 

 

 

 

Kehtna valla kaart

Kehtna vallal on soodne ja keskne asend, hea teedevõrk kindlustab kiire ühenduse nii Tallinna, Türi, Pärnu kui ka Viljandi, Haapsalu ja Tartuga. Valda läbivad Tallinna-Rapla-Türi maantee ja Rapla-Järvakandi-Kergu maantee ning Tallinn-Lelle ja Lelle-Türi-Vilajndi raudtee.

Vallas on 1 alev, 5 alevikku ja 43 küla, arengu käigus on kujunenud välja seitse omanäolist piirkonda, mille keskusteks on Järvakandi alev ja Kehtna, Kaerepere, Eidapere, Lelle, Keava alevikud ning Ingliste küla.

 

Kehtna valla rahvastikku iseloomustavate andmetega võib tutvuda valla statistika all.