Järvakandi valla üldplaneering 2009  seletuskiri ,  põhikaart ,  lisad ( 1 ;  2 ) Järvakandi valla üldplaneeringu...

Järvakandi alevi üldplaneering

  Järvakandi valla üldplaneering 2009  seletuskiri ,  põhikaart ,  lisad ( 1 ;  2 ) Järvakandi valla üldplaneeringu...