Jäätmemajandus

 

 

TEENUSTE HINNAKIRI

Kehtna, Põhja-Pärnumaa ja Märjamaa

Kehtiv alates 1. 03. 2020

 

Kinnitan

Argo Luude

Juhatuse liige

16.12.2019

Olmejäätmete kogumine ja vedu

Jäätmemahuti maht

m3

Ühe jäätmemahuti tühjendus

(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti tühjendus

(km 20%) EUR

Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent     

(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent

(km 20%) EUR   

Jäätmemahuti müük

(km-ta)

EUR

Jäätmemahuti müük

     (km 20%)

EUR

Jäätmekott 0,1(kuni 10kg)

2,32

2,78

-

-

-

-

kuni 0,08

1,86

2,23

2,00

2,40

45,00

54,00

kuni 0,14

3,25

3,90

2,00

2,40

45,00

54,00

kuni 0,24

4,08

4,90

2,00

2,40

50,00

60,00

kuni 0,37

6,13

7,36

3,00

3,60

90,00

108,00

kuni 0,66

8,17

9,80

5,50

6,60

190,00

228,00

kuni 0,80

9,90

11,88

6,50

7,80

195,00

234,00

kuni 1,10

11,91

14,29

9,00

10,80

230,00

276,00

kuni 1,50

16,24

19,49

10,00

12,00

-

-

kuni 2,50

27,07

32,48

14,00

16,80

650,00

780,00

kuni 4,50

48,73

58,48

16,00

19,20

870,00

1044,00

NB! Tühisõit võrdub vastava mahuti tühjendamise tasuga (kord).

Vanapaberijäätmete kogumine ja vedu

Jäätmemahuti maht

m3

Ühe jäätmemahuti tühjendus

(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti tühjendus

(km 20%) EUR

Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent     

(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent

(km 20%) EUR   

Müük

(km-ta)

EUR

Müük

(km 20%)

EUR

kuni 0,08

0,12

0,14

2,00

2,40

45,00

54,00

kuni 0,14

0,22

0,26

2,00

2,40

45,00

54,00

kuni 0,24

0,37

0,44

2,00

2,40

50,00

60,00

kuni 0,37

0,56

0,67

3,00

3,60

90,00

108,00

kuni 0,66

1,02

1,22

5,50

6,60

190,00

228,00

kuni 0,80

1,24

1,49

6,50

7,80

195,00

234,00

kuni 1,10

1,71

2,05

9,00

10,80

230,00

276,00

kuni 2,50

3,88

4,66

14,00

16,80

650,00

780,00

kuni 4,50

6,98

8,38

16,00

19,20

870,00

1044,00

NB! Tühisõit võrdub vastava mahuti tühjendamise tasuga (kord).

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumine ja vedu

Jäätmemahuti maht

m3

Ühe jäätmemahuti tühjendus

(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti tühjendus

(km 20%) EUR

Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent     

(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent

(km 20%) EUR   

Müük

(km-ta)

EUR

Müük

(km 20%)

EUR

Kuni 0,08

0,12

0,14

2,00

2,40

45,00

54,00

Kuni 0,14

0,43

0,52

2,00

2,40

45,00

54,00

Kuni 0,24

0,74

0,89

2,00

2,40

50,00

60,00

Kuni 0,37

1,12

1,34

3,00

3,60

90,00

108,00

Kuni 0,66

2,05

2,46

5,50

6,60

190,00

228,00

NB! Tühisõit võrdub vastava mahuti tühjendamise tasuga (kord).

 

Segapakendijäätmete kogumine ja vedu

Jäätmemahuti maht

m3

Ühe jäätmemahuti tühjendus

(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti tühjendus

(km 20%) EUR

Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent     

(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent

(km 20%) EUR   

Müük

(km-ta)

EUR

Müük

(km 20%)

EUR

kuni 0,10 jäätmekott (kuni 10 kg)

0,16

0,19

-

-

-

-

kuni 0,08

0,16

0,19

2,00

2,40

45,00

54,00

kuni 0,14

0,22

0,26

2,00

2,40

45,00

54,00

kuni 0,24

0,37

0,44

2,00

2,40

50,00

60,00

kuni 0,37

0,56

0,67

3,00

3,60

90,00

108,00

kuni 0,66

1,02

1,22

5,50

6,60

190,00

228,00

kuni 0,80

1,24

1,49

6,50

7,80

195,00

234,00

kuni 1,10

1,71

2,05

9,00

10,80

230,00

276,00

kuni 1,50

2,33

2,80

10,00

12,00

-

-

kuni 2,50

3,88

4,66

14,00

16,80

650,00

780,00

kuni 4,50

6,98

8,38

16,00

19,20

870,00

1044,00

NB! Tühisõit võrdub vastava mahuti tühjendamise tasuga (kord).

Jäätmeveoga seotud lisateenused:

Poolte kokkuleppel rakendatavad lisateenused:

EUR

(km-ta)

EUR

(km 20%)

Kottidesse pakendatud konteineriväliste jäätmete laadimine ja vedu, 1m³

30,00

36,00

Ületäitunud konteineri lisakuupmeetri laadimine ja vedu, 1m³

30,00

36,00

Konteineri kõrval olevate lahtiste jäätmete koristamine ja vedu, m3

30,00

36,00

Biolagunevate jäätmete mahutile vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt kuni 0,14m3 mahutile, tk

1,60

1,92

Biolagunevate jäätmete mahutile vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt 0,24m3 mahutile, tk

1,92

2,30

Segaolmejäätmete mahutile vooderduskott ja paigaldamine vedaja poolt 0,08m3 ja 0,14m3 mahutile, tk

1,60

1,92

Segaolmejäätmete mahutile vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt 0,24m3 mahutile, tk

1,92

2,30

Kliendi värava või tõkkepuu avamiseks kasutatava avamisvahendi haldamise tasu, kuu

9,59

11,51

Kogumismahuti käsitransport jäätmeveokini 11-24 meetrit, tk

3,20

3,84

Kogumismahuti käsitransport jäätmeveokini 24-40 meetri, tk

9,59

11,51

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,10 m3 konteiner, tk

16,50

19,80

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,50 m3 ja suurem konteiner, tk

40,00

48,00

0,08-0,37m3 konteineri pesu (lisandub konteineri transporditasu)

15,00

18,00

0,66-1,10m3 konteineri pesu (lisandub konteineri transporditasu)

18,00

21,60

1,50-4,50m3 konteineri pesu (lisandub konteineri transporditasu)

25,00

30,00

Luku aasade paigaldamine 0,08-1,10m3 konteinerile, tk

20,00

24,00

Luku aasade paigaldamine 1,50-4,50m3 konteinerile, tk

28,00

33,60

Arve lisa vahelehe saatmine, kord (kuu koond osutatud teenuste ülevaade aadresside, teenuste ja jäätmeliikide kaupa)

2,00

2,40

Jäätmemahuti kleebis kliendi isiklikule mahutile, tk

2,00

2,40

Jäätmeveoki tagurdamine kliendi mahutini üle 75m, kord

20,83

25,00

Jäätmete veograafiku või lepingu korduv paberkandjal saatmine kliendi soovil posti teel, tk

2,00

2,40

Purunenud jäätmekoti koristusteenus, kord

30,00

36,00

Rendikonteineri ümbervahetamisel või ära toomisel lisandub tasu konteineri tühjenduse ja pesu eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Konteineriväliste jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) visuaalsel vaatlusel.

Transporditasu tasu ei võeta rendile antavate või müüdavate jäätmemahutite laialipaigutamisel korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise alguses 15.02.2020 kuni 15.05.2020 ja jäätmemahutite äraviimisel korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise perioodi lõppemisel 1 kuu vältel.

Graafikuvälise olmejäätmete veo tellimisel rakendatakse + 50% kõrgemat teenustasu võrreldes tavahinnakirjaga.

Tühisõit võrdub mahuti  tühjendamise hinnaga (vt. tühjenduste hinnakirja)

Mahutite pesuteenust osutatakse ainult AS Eesti Keskkonnateenused rendikonteineritele.

 

 

 

 

Hea klient


Saadame Teile meie palve, mis puudutab Teie paberjäätmete konteineri sisu ja paberjäätmete liigiti kogumise nõudeid.

Paberjäätmete konteinerisse palume koguda vaid puhast lahtist paberjäädet: pakendipapp, kirjapaber, ajalehed ja ajakirjad.

Paberjäätmete konteinerisse EI SOBI koguda kommipabereid, toidu- või joogipakendeid, majapidamispaberit, küpsetuspaberit ja muud taolist prügi. Nimetatud jäätmed tuleb koguda pakendite või segaolmejäätmete konteinerisse.

Juhul kui paberjäätmete konteinerisse on kogutud sobimatuid jäätmeid, jääb konteiner edaspidiselt tühjendamata ning sellega kaasneb tühisõidu tasu, konteineri sisu käideldakse olmejäätmetena ja lisandub tühjenduse tasu olmejäätmete hinnakirja alusel.
 

Juhul kui vajate meie abi, nõustamist või lisakonteinerit siis palume pöörduda meie klienditeenindusse: e-posti aadressil: tallinn@keskkonnateenused.ee või helistada telefonil numbrile 6 400 800.
 

Fotol paberit koguva pressauto sisust, mis ei vasta eelpool viidatud paberjäätmete liigiti kogumise nõuetele. Antud olukord on tinginud käesoleva teate saatmise Teile. Juhul kui paberjäätmete konteineri sisu on selline nagu fotol, siis pole võimalik neid sorteerida ja palju väärtuslikku materjali jääb seetõttu taaskasutusse suunamata.

Teadaolevalt on Eesti üks 14 liikmesriigist, kus kogutavaid jäätmeid ei võeta piisavalt uuesti kasutusse ja seetõttu võib Eesti Vabariiki ähvardada Euroopa komisjoni poolt määratav prügitrahv, mis võib prognooside kohaselt kujuneda kuni 100 miljoni euro suuruseks.


Kui me suudame senisest paremini kodus ja ettevõtetes tekkivaid jäätmeid liigiti koguda siis kindlasti suudame keskkonnanõudeid täita ja 50% jäätmetest uuesti materjalina kasutusse võtta.
 

Lugupidamisega
Eesti Keskkonnateenused

 

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Miks jäätmevedaja ei tühjendanud minu prügikonteinerit?

Jäätmevedaja poolt võidakse jätta teenus osutamata ja rakendada tühisõidutasu järgmistel juhtudel:

  • Kui jäätmekonteineri ja selle käitlemiseks vajalikud tehnilised nõuded ei ole täidetud.

Konteiner peab asuma seda tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paikneva kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusel, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt. Jäätmete kogumiseks tuleb jäätmevaldajal kasutada nõuetele vastavat kaanega varustatud jäätmekonteinerit (kompaktne, terve, puhas, korralikult suletav), mida on võimalik tühjendada tõstemehhanismi abil jäätmeid kokku pressivasse jäätmeveokisse. Standardsete jäätmekonteinerite nõue tuleneb tühjendamisel kasutatavast vabapuistemeetodist, mille käigus haagitakse konteiner jäätmeveoki tõstemehhanismi külge. Eelmainitud meetodil tühjendades ei kuku nõu masina pressi ega purune konteineri koputamisel telje vastu.

Jäätmete kogumiseks ei sobi: 750-liitrised ratasteta metallkonteinerid (vana, e. eelmine standard); ümmargused konteinerid; konteinerid, millel puudub tühjendamiseks vajalik ääris konteineri ülemises servas, kuna neid ei saa tühjendada tänapäeval kasutatavate jäätmeveokitega.

  • Kui veopäeval, millest jäätmevaldajat oli varem teavitatud, ei olnud jäätmekonteinerit määratud kohal.

Vedaja tühjendab konteineri veograafikus ettenähtud veopäeval kl 6:00-22.00. Konteiner või jäätmekott peavad olema veopäeval kella 6:00-ks pandud välja nähtavale kohale. Kui prügivedaja konteinerit ei näe, siis ei saa ta seda ka tühjendada.

  • Kui jäätmevedaja juurdepääs jäätmekonteinerile on takistatud (näiteks ilmastikust tingitud probleemid, läbimatu tee, lahtiselt ringi jooksvad kurjad koerad või muud liikumist segavad takistused).

Juurdesõidutee konteinerile peab olema piisava kandevõimega, tasane ning talvisel ajal lumest puhastatud nii, et prügiauto vabalt läbi pääseks. Konteineri juures peab olema

piisavalt ruumi jäätmete laadimiseks ning juurdepääs konteinerile olema jäätmevedajale ohutu. Kui konteiner ei ole toodud jäätmeveoki lähima võimaliku peatumiskoha juurde, peab konteineri ka käsitsi teisaldamise tee olema kõva pinnaga ja talvel lumest puhastatud. Prügikasti kaanele kogunenud lumemüts tuleb maha lükata. Tõrgete olemasolu korral tuleb vedajat ette teavitada vähemalt üks tööpäev.

  • Kui jäätmekonteineris pole veopäeval üleandmiseks ettenähtud jäätmeid.

  • Kui olmejäätmete konteineris on sobimatud jäätmed, jäätmed, mis ei vasta selle konteineriga kogutavale jäätmeliigile või sisaldavad tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid, sealhulgas kuuma (temperatuuriga üle 40ºC) tuhka, vedelaid ja mudalaadseid jäätmeid; erikäitlust vajavaid jäätmeid; aineid ja esemeid, mis kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokku pressimist.

Siis on jäätmevedajal õigus jätta konteiner tühjendamata ja rakendada tasu tühisõidu eest, mis on võrdsustatav jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega kogumiskonteineri tühjendamise teenustasuga.

·         Kui vedajal tuleb:

- ratastel teisaldatavat konteinerit transportida jäätmeveokini käsitsi kaugemalt kui 10 meetrit;

- jäätmeveokiga tagurdada üle 100 meetri, kui jäätmevaldaja juures ümberpööramise võimalus puudub;

- kui lukustamata konteiner, värav või tõkkepuu tuleb avada käsitsi;

- kui konteiner on üle-täitunud;

- kui vedajal tuleb ära vedada kilekotist jäätmemahuti, mis on kahjustatud tema teisaldamist takistaval määral lindude ja/või loomade poolt;

- kui vedajal tuleb teostada konteineri ümber paiknevate jäätmete ära-vedu, mida ei saa klassifitseerida konteineriväliste juhuslike jäätmete alla.

NB! Need on nö mugavusteenused ehk jäätmeveo teenusega seotud lisateenused mida vedaja osutab jäätmevaldajale ainult temaga eelnevalt sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale.

Jäätmealast infot, kuidas valla elanik peaks enda tekitatud jäätmete eest hoolt kandma, leiate nii kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjast kui ka teile jäätmevedaja poolt saadetud kliendilepingust ja jäätmevedaja veebilehelt.

 

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus