Kehtna Vallavalitsus huvihariduse ja -tegevuse kava 2021

Kava periood 01.01.2021-31.12.2021
Noorte arv vanus 7-19 762
Unikaalsete noorte arv (7-19), kes juba osalevad huvihariduses ja -tegevuses (eelneva aasta 1. oktoobri seisuga) 605
Võimaluste arv 77
Huvihariduse ja -tegevuse toetuse prognoositav summa 245987
Eelmise perioodi toetuse jääk 60755
Kohaliku omavalitsuse huvihariduse ja -tegevuse eelarve perioodi kohta ilma täiendava toetuseta 285833
Elluviidavate tegevuste arv 37

 

 

TEGEVUS LAHENDAMIST VAJAV KITSASKOHT Tegevuse elluviimisega seotud tööjõukulud Tegevuse elluviimisega seotud transpordikulud Tegevuse elluviimisega seotud vahendite soetamise kulud Tegevuse elluviimisega seotud muud kulud Tegevuse elluviimiseks kuluv summa Tegevuste kategooria Kitsaskoha kategooria Võimaluse määratlus Huviala valdkond Teenusepakkujad
Digikunsti ring Tegevust viidi läbi kolmandat aastat. Võimalus on omavalitsuses unikaalne ning on täitnud oma eesmärki võimalusena. 5500 0 0 0 5500       LTT,Kunst Kehtna Kunstide Kool
Noorsootöötajate täiendav palgafond Noortekeskustes töötavate ametikohtade hulk oli liiga väike ning ei vastanud noorte vajadusele. Olemas olevad noorsootöötajad olid liiga ülekoormatud. 30000 0 0 0 30000       Üldkultuur Järvakandi avatud noortekeskus; Kehtna noortekeskus
Huvitegevuse toetusfond (MTÜ-d ja valla allasutused) Kehtna vallas tegutsevatel organisatsioonidel ning valla allasutustel, kes pakuvad noortele huvitegevust, puuduvad rahalisi vahendeid, et oma tegevust piisava kvaliteediga läbi viia ning pakkuda noorte vajadustele pakkuvat tegevust. 0 5000 0 48432 53432       Sport,Kunst,Muusika,Üldkultuur,Tants,LTT Kehtna vallavalitsus
Vajaduspõhine huvitegevuse ja huvihariduse toetus Noortel puudub piisavalt rahalisi vahendeid, et osaleda huvihariduses ja huvitegevuses ning osaleda nende raames korraldatud laagrites. Noortel puuduvad vahendid, et soetada endale tegevusvahendeid, mis toetavad tegevuses osalemist. Toetus kõrvaldab ka transpordikuluga seotud piiranguid. 0 3391 456 17218 21065       Kunst,Üldkultuur,Sport,Muusika Kehtna vallavalitsus
Rahvatantsu ring Piirkonnas puuduvad piisavad võimalused antud huvialaga tegelemiseks. 2700 500 0 0 3200       Tants,Üldkultuur Kehtna Põhikool
Tehnikaring Piirkonnas puudub alternatiivne huvitegevuses osalemise võimalus. 7500 0 0 12000 19500       LTT Kehtna Kutsehariduskeskus
Järvakandi tervise- ja jõutreening Piirkonnas puudub alternatiivne huvitegevuses osalemise võimalus. 2700 0 14000 0 16700       Sport Järvakandi kool
Kehtna valla poistekoor Piirkonnas puudub alternatiivne huvitegevuses osalemise võimalus 3500 500 2500 0 6500       Muusika,Üldkultuur Kehtna Kunstide Kool
Viburing Piirkonnas puudub antud valdkonna huvitegevuses osalemise võimalus 2700 0 0 0 2700       Sport MTÜ Järvakandi Vibuklubi Ilves
Klaasikunst Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. 0 3000 3600 0 6600       Kunst Kehtna Kunstide Kool
Laskmisring Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. 2700 0 0 0 2700       Sport Valtu Põhikool
Ujumisring Piirkonnas puudub antud valdkonna huvitegevuses osalemise võimalus 2700 0 0 5000 7700       Sport OÜ Valtu Spordimaja
Kaerepere helistuudio elektroonilise muusika huviring Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. Vanema grupi noored ei osale piisavalt huvitegevuses. 2700 0 2000 500 5200       Muusika,LTT Kehtna noortekeskus
Kehtna Kunstide Kooli noortepänd Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. 2000 0 1500 0 3500       Muusika Kehtna Kunstide Kool
Seiklus-, loodus- ja matkaring Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. 3500 0 0 0 3500       LTT Kehtna Põhikool
Järvakandi robootikaring Piirkonnas puudub antud valdkonna huvitegevuses osalemise võimalus 3060 500 1000 0 4560       LTT Järvakandi kool
Väljasõidu huviring Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. 0 2000 0 1000 3000       Üldkultuur,Sport,LTT Järvakandi avatud noortekeskus
Kitarriring Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. 2700 400 0 0 3100       Muusika Eidapere kool
Keraamikaring Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. 2600 0 0 0 2600       Kunst Eidapere kool
Järvakandi tantsuring Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. 0 500 500 500 1500       Tants Järvakandi avatud noortekeskus
Järvakandi koolipänd Huviringil puuduvad vajalikud tegevusvahendid tegevuse läbivimiseks 0 300 1500 500 2300       Muusika Järvakandi kool
Järvakandi näitering Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. 1800 300 500 0 2600       Üldkultuur Järvakandi Kultuurihall
Rütmikaring Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. 2100 0 0 0 2100       Muusika Kehtna Põhikool
Eidapere kunstiring Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. 1800 0 500 0 2300       Kunst Eidapere kool
Kehtna noortekeskuse tegevusring Piirkonnas puudub huviring, mis keskendub vähemate võimalustega noortele, kellel puuduvad erinevat tüüpi kogemused ning võimalused osaleda tegevustes, mis on teraapilised ning aitavad kaasa sotsiaalsete sidemete parendamisse 2000 500 3000 500 6000       Kunst,Üldkultuur,Muusika,Sport Kehtna noortekeskus
Lelle robootikaring Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. 2700 500 1000 0 4200       LTT Lelle Kultuurimaja
Valtu Seltsimaja noortepänd Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. Tegevuse käivitamine katkes covid-19 viiruse leviku tõttu. Käivitatakse järgneval perioodil. 1350 0 0 0 1350       Muusika Valtu Seltsimaja
Kehtna noortekeskuse kokandusring Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. Tegevuse algus viibis seoses Kehtna noortekeskuse kolimisega ajutistesse ruumidesse. Ringi algus viibib kuni uute ruumide avamisega 2021. a märtsis. 2700 0 4000 0 6700       Üldkultuur Kehtna noortekeskus
Järvakandi tehnoloogiaring Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. 0 0 2000 0 2000       LTT Järvakandi avatud noortekeskus
Eidapere lauamängudering Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. 1700 0 500 0 2200       Üldkultuur Eidapere Kultuurimaja
Parkuuri huviring Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. 3600 0 0 0 3600       Sport Kehtna Põhikool
Discgolfi huviring Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. 1250 0 1000 0 2250       Sport Kehtna Põhikool
Puutööring Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. 1250 0 700 0 1950       LTT Kehtna Põhikool
Kehtna Kutsehariduskeskuse Fitnessi huviring Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. 3000 0 1200 0 4200       Sport Kehtna Kutsehariduskeskus
Eidapere noortetoa tegevusring Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. 2700 0 4000 0 6700       Üldkultuur Järvakandi avatud noortekeskus
Kehtna kergejõustikuring Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. Tänu suurele spordivaldkonna arendusprojektile planeeritakse ellu viia mitmekülgsete uute võimaluste spordivaldkonna tegevus. 3600 1000 39000 0 43600       Sport Kehtna Põhikool
Video- ja meedia huviring Piirkonnas puudub alternatiivne tegevuses osalemise võimalus. 2700 0 4000 0 6700       LTT Järvakandi avatud noortekeskus