Hanked

25.11.22

Infot hangete kohta leiate E-riigihangete keskkonnast 

 

Toimunud hanked

Viitenumber: 259093 Hankija: Kehtna Vallavalitsus (77000252) Menetluse liik:...

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Kehtna vallas 2023-2024

Viitenumber: 259093 Hankija: Kehtna Vallavalitsus (77000252) Menetluse liik:...

• Viitenumber:   258608 • Hankija:  Kehtna Vallavalitsus • ...
• Viitenumber:    258102 • Hankija:   Kehtna Vallavalitsus ...
Viitenumber: 258678 Hankija: Kehtna Vallavalitsus (77000252) Menetluse liik:...

Kehtna valla haljasalade hooldus 2023-2025

Viitenumber: 258678 Hankija: Kehtna Vallavalitsus (77000252) Menetluse liik:...

Viitenumber: 256261 Hankija: Kehtna Vallavalitsus (77000252) Menetluse...
Viitenumber: 255314 Hankija: Kehtna Vallavalitsus (77000252) Menetluse...
Viitenumber: 253407 Hankija: Kehtna Vallavalitsus (77000252) Menetluse...

Kehtna Miniarena projekteerimine

Viitenumber: 253407 Hankija: Kehtna Vallavalitsus (77000252) Menetluse...

Viitenumber: 250016 Hankija: Kehtna Vallavalitsus (77000252) Menetluse...

Kehtna lasteaia ehituslikud sisetööd - renoveerimine

Viitenumber: 250016 Hankija: Kehtna Vallavalitsus (77000252) Menetluse...

Viitenumber:  249300 Hankija:  Kehtna Vallavalitsus (77000252) ...

Kehtna aleviku haljasalade hooldus 2022-2023

Viitenumber:  249300 Hankija:  Kehtna Vallavalitsus (77000252) ...

Viitenumber:  249338 Hankija:  Kehtna Vallavalitsus (77000252) ...

Järvakandi alevi haljasalade hooldus 2022-2023

Viitenumber:  249338 Hankija:  Kehtna Vallavalitsus (77000252) ...

Viitenumber:  247683 Hankija:  Kehtna Vallavalitsus (77000252) ...

Kehtna valla teede suvine hooldus 2022-2024

Viitenumber:  247683 Hankija:  Kehtna Vallavalitsus (77000252) ...

  Viitenumber:  246938 Hankija:  Kehtna Vallavalitsus...

Kehtna valla teede mustkatete rajamine 2022 aastal

  Viitenumber:  246938 Hankija:  Kehtna Vallavalitsus...

Viitenumber:  245812 Hankija:  Kehtna Vallavalitsus (77000252) ...

Järvakandi tööstuspargi teedevõrgu ümberehitamise ja laiendamise II etapp

Viitenumber:  245812 Hankija:  Kehtna Vallavalitsus (77000252) ...

Viitenumber:  245796 Hankija:  Kehtna Vallavalitsus (77000252) ...

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Kehtna vallas 2022

Viitenumber:  245796 Hankija:  Kehtna Vallavalitsus (77000252) ...

Kehtna Vallavalitsus palub hinnapakkumisi Kehtna vallale kuuluvatele hoonetele energiamärgiste...

Kehtna vallale kuuluvate hoonete energiamärgiste hinnapakkumiste küsimine

Kehtna Vallavalitsus palub hinnapakkumisi Kehtna vallale kuuluvatele hoonetele energiamärgiste...

  Järvakandi kooli õpilasliini teenindamine Viitenumber: 237669 Hankija:...

Järvakandi kooli õpilasliini teenindamine

  Järvakandi kooli õpilasliini teenindamine Viitenumber: 237669 Hankija:...

  Viitenumber:  237303 Hankija: Kehtna...

Järvakandi Terviseradade haldamine

  Viitenumber:  237303 Hankija: Kehtna...

Viitenumber: 236447 Hankija: Kehtna Vallavalitsus (77000252) Menetluse liik:...

Kehtna valla teede mustkatete rajamine 2021 aastal

Viitenumber: 236447 Hankija: Kehtna Vallavalitsus (77000252) Menetluse liik:...

Viitenumber: 235323 Hankija:  Kehtna Vallavalitsus (77000252) ...

Eidapere tee rekonstrueerimine Järvakandi alevis

Viitenumber: 235323 Hankija:  Kehtna Vallavalitsus (77000252) ...

    Viitenumber: 233718 Hankija: Kehtna Vallavalitsus ...

Kehtna staadioni renoveerimine

    Viitenumber: 233718 Hankija: Kehtna Vallavalitsus ...