Üldplaneering

« Tagasi

Kehtna valla uus üldplaneering ja ideekorje kaart

Kehtna valla uue üldplaneeringu koostamine on alanud ja see peaks valmima 2020.-2021. aastate jooksul. Üldplaneeringut tehakse ühtse metoodika alusel koostöös Rapla vallaga. Lõpptulemusena saab kumbki vald oma iseseisva üldplaneeringu.

Valla kogukondadel, elanikel ja ettevõtetel on võimalik teha oma ettepanekuid Kehtna valla üldplaneeringu jaoks töö koostaja OÜ Hendrikson & KO kodulehel,  kus asub ideekorje kaart.  

Ettepanekute kaasamisel arvestatakse eelkõige kogukonna või piirkonna huvides ja mastaabis tehtud ettepanekutega.

2020. aastal toimub üldplaneeringu küsimustes ka rida avalikke arutelusid.