Üldplaneeringu menetlus

Kehtna Vallavalitsus annab teada, et Kehtna valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad :  5. septembril 2022 kell 17 Järvakandi Kultuurihallis, 1.Mai...

Kehtna valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud

Kehtna Vallavalitsus annab teada, et Kehtna valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad :  5. septembril 2022 kell 17 Järvakandi Kultuurihallis, 1.Mai...

Üldplaneeringu materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda: Kehtna valla üldplaneeringu kaardirakenduses ( https://hendrikson.ee/maps/Kehtna-Rapla/ ) tööpäevadel...

Kehtna valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.06.2022 - 25.07.2022

Üldplaneeringu materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda: Kehtna valla üldplaneeringu kaardirakenduses ( https://hendrikson.ee/maps/Kehtna-Rapla/ ) tööpäevadel...

Kehtna Vallavalitsus annab teada, et Kehtna valla üldplaneeringu (eskiisi) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad :  ...

Kehtna valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud

Kehtna Vallavalitsus annab teada, et Kehtna valla üldplaneeringu (eskiisi) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad :  ...

Kehtna valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 02.08.2021 - 10.09.2021. Üldplaneeringu ja KSH materjalidega on võimalik...

Kehtna valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Kehtna valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 02.08.2021 - 10.09.2021. Üldplaneeringu ja KSH materjalidega on võimalik...

Kehtna valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus (VTK) esitati 06.02.2020 koostöötegijatele ja kaasatavatele arvamuse...

VALLA ÜLDPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHTADE JA KSH VÄLJATÖÖTAMISE KAVATSUSTE AVALIKUSTAMINE

Kehtna valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus (VTK) esitati 06.02.2020 koostöötegijatele ja kaasatavatele arvamuse...

Vastavalt 08.06.2019 sõlmitud ühiste kavatsuste protokollile koostavad Kehtna vald ja Rapla vald valdade üldplaneeringud koostöös. Leitud on ühised konsultandid ning üldplaneeringute koostamine...

Kehtna valla ja Rapla valla üldplaneeringute lähteseisukohtade ja valdade ühise keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta ettepanekute küsimine

Vastavalt 08.06.2019 sõlmitud ühiste kavatsuste protokollile koostavad Kehtna vald ja Rapla vald valdade üldplaneeringud koostöös. Leitud on ühised konsultandid ning üldplaneeringute koostamine...

Kehtna valla uue üldplaneeringu koostamine on alanud ja see peaks valmima 2020.-2021. aastate jooksul. Üldplaneeringut tehakse ühtse metoodika alusel koostöös Rapla vallaga. Lõpptulemusena saab...

Kehtna valla uus üldplaneering ja ideekorje kaart

Kehtna valla uue üldplaneeringu koostamine on alanud ja see peaks valmima 2020.-2021. aastate jooksul. Üldplaneeringut tehakse ühtse metoodika alusel koostöös Rapla vallaga. Lõpptulemusena saab...

Kehtna Vallavolikogu on oma 21.11.2018 otsusega nr 69 algatanud Kehtna valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise. Kehtna valla üldplaneeringu...

Kehtna valla üldplaneeringu algatamine

Kehtna Vallavolikogu on oma 21.11.2018 otsusega nr 69 algatanud Kehtna valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise. Kehtna valla üldplaneeringu...