« Tagasi

Jäätmete liigiti kogumise toetus jäeti rahuldamata

Kehtna Vallavalitsus esitas SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) taotluse toetuse saamiseks projektile „Jäätmete liigiti kogumise toetamine Kehtna vallas", et soetada elanikele kodukompostreid.

KIK tuvastas, et taotlus ja taotleja vastas nõuetele ja sätestatud kriteeriumitele, kuid taotluse hindamise tulemusel tekkinud paremusjärjestuse koondhinde alusel jättis taotluse rahuldamata ning seega Kehtna Vallavalitsusele toetust kompostrite soetamiseks ei eraldata.