...

 

 

28.12.2016 Lokuta Puhkekeskuses toimunud ühinemislepingu pidulikul allkirjastamisel panid Järvakandi ja Kehtna vallad ühinemisläbirääkimiste esimesele ja kõige olulisemale etapile punkti.

Lepingule kirjutasid alla Järvakandi vallavanem Mart Järvik ja volikogu esimees Peeter Kustmann ning Kehtna vallavanem Indrek Kullam ja volikogu esimees Katrin Velleste.

Pidulikule allkirjastamisele eelnenud kõnes märkis Rapla maavanem Tõnis Blank muu hulgas, et mõte kahe valla ühinemisest on vähemalt 15 aastat vana ja nüüd on see teoks saamas. Maavanema hinnangul on see ainuõige otsus.

Läbirääkimised on olnud pikad ja töömahukad. Kuigi aktiivne läbirääkimine sai poolte vahel alguse alles septembrist, eelnes sellele vähemalt sama pikk erinevate võimaluste kaalumine ja arutamine. Seega võib öelda, et tegemist oli mõlema valla jaoks kaalutletud ja läbimõeldud otsusega.

Ühinemiskõneluste lõpp ja lepingu allkirjastamine ei tähenda aga sugugi terve aasta väldanud ühinemisprotsessi lõppu. Uuest aastas algab periood, mil tuleb asuda ühinemisläbirääkimistel kokkulepitut ette valmistama, et ühinemine kulgeks peale kohaliku omavalitsuse valimisi valutult. Ees seisab uuele vallale sümboolika leidmiseks konkursi korraldamine, uue valla struktuuri kokku leppimine, valla ja osavaldade põhimääruste eelnõude, arengudokumentide (arengukava, eelarve alused, jäätmekava jms) ettevalmistamine ja palju muud.

 

Järvakandi valla ja Kehtna valla ühinemisleping

o-24 Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine Järvakandi

otsus nr 132 Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Lisa 1 Seletuskiri