Sotsiaalteenused

7.12.22
Kehtna vallas osutatavad ja korraldatavad sotsiaalteenused on:
 
 1. koduteenus;
 2. sotsiaaltransporditeenus;
 3. eluruumi tagamise teenus;
 4. väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
 5. täisealise isiku hooldus;
 6. tugiisikuteenus;
 7. isikliku abistaja teenus;
 8. varjupaigateenus;
 9. turvakoduteenus;
 10. võlanõustamisteenus;
 11. lapsehoiuteenus;
 12. asendushooldusteenus;
 13. järelhooldusteenus;
 14. muud vajaduspõhised sotsiaalteenused.

Toetuste määramist reguleerib Kehtna Vallavalokogu määrus "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord" 03.03.2021 nr 95.

 

Riigi sotsiaalteenuste kohta saab täpsemalt lugeda SIIT.