Rahvastikutoimingud

 
Perekonnaseisutoimingud on
 
 
Sündmuste registreerimist reguleerivad perekonnaseadus ja perekonnaseisutoimingute seadus.
 
Kõik kohalikud omavalitsused registreerivad sünde ja väljastavad esmaseid sünnitõendeid.
 
Maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused registreerivad sünde ja surmi, sõlmivad ja lahutavad abielusid, väljastavad rahvastikuregistrist andmeid, tõendeid  jne.
 
Eesti välisesindused väljastavad perekonnaseisutoimingute korduvaid tõendeid, abieluvõimetõendeid ja rahvastikuregistri väljavõtteid ning kannavad välisriigi dokumentide alusel perekonnasündmuste andmeid rahvastikuregistrisse.
 
Notarid sõlmivad abielusid ja lahutusi ning väljastavad rahvastikuregistri väljavõtteid.
 
Vaimulikud sõlmivad abielusid.
 

Korduva sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi paberkandjal väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu 10 eurot, elektrooniliselt 5 eurot. Notar väljastab rahvastikuregistri väljavõtteid, vaimulik korduvaid tõendeid ei väljasta.