Lõppenud tööpakkumised

« Tagasi

MAJANDUSOSAKONNA JUHT Kehtna Vallavalitsus

Kehtna Vallavalitsus ootab oma meeskonda tööle MAJANDUSOSAKONNA JUHTI 

Teenistusülesanneteks majandusosakonna töö koordineerimine ja juhtimine, osakonna tegevusvaldkondade järjepidevuse tagamine, eelarvevahendite planeerimine ja sihipärase kasutamise eest vastutamine, vallavalitsuse hangete läbiviimise korraldamine.

Ametikoht: avalik teenistus, ametnik

Koormus: täistööaeg

Asukoht: Pargi 2, Kehtna alevik

Teenistusse astumise aeg: JUUNI 2022

 Peamised teenistusülesanded:

 • korraldab koostöös teiste teenistujatega hankemenetluse läbi viimist ja hankeplaani koostamist;
 • koordineerib ehitusvaldkonna seonduvaid kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimusi;
 • koordineerib keskkonnavaldkonnaga (sh heakord ja jäätmemajandus) seonduvaid kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimusi;
 • koordineerib maasuhete- ja maakorraldusega seonduvaid kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimusi;
 • koordineerib teede ja taristuga  seonduvaid kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimusi. 

Haridusnõue: kõrgharidus majandus,-ehitus või kinnisvara valdkonnas.

Kandidaadilt eeldatakse

 • õppimisvalmidust ja uuendusmeelsust;
 • kohuse- ja vastutustunnet;
 • iseseisvust ja otsustusvõimet;
 • koostöövõimet meeskonnas;
 • head eesti keele oskust;
 • vähemalt B-kategooria juhtimisõigus.

Kasuks tuleb:

 • töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
 • väga hea suhtlemis- ja väljendamisoskus;
 • meeskonnajuhtimise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • 35 kalendripäeva puhkust;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • paindlikku tööaega;
 • isikliku sõiduki kasutamise hüvitamist;
 • erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste;
 • toetavat meeskonda.

 Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus koos motivatsioonikirjaga;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad.

 

Dokumendid saata hiljemalt 23.05.2022.a, kella 17.00ks digitaalselt allkirjastatuna Kehtna 

Vallavalitsusele kehtna@kehtna.ee. Lisainfo Hans-Jürgen Schumann tel. (+372) 5625 6130